ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a S. TRONEROVA. Problematika neurologických měkkých příznaků a schizofrenie. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, suppl.2, s. 21-22. ISSN 1211-7579.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika neurologických měkkých příznaků a schizofrenie
Název anglicky Neurological soft signs in schizophrenia
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant), Radovan PŘIKRYL (203 Česká republika), Tomáš KAŠPÁREK (203 Česká republika) a S. TRONEROVA (203 Česká republika).
Vydání Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, Praha, TIGIS, 2003, 1211-7579.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/03:00009272
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky soft signs; shcizophrenia; first-episode schizophrenia; risperidone
Štítky first-episode schizophrenia, risperidone, shcizophrenia, soft signs
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 30. 12. 2003 10:40.
Anotace
Autoři v úvodu shrnují dosavadní znalosti o měkkých příznacích u schizofrenní poruchy. Dále jsou prezentovány vlastní výsledky u souboru mužů hospitalizovaných poprvé s diagnózou první epizoda schizofrenie. Pro hodnocení měkkých neurologických příznakp byla použita škála NES. Během akutní léčby bylo vyšetřeno celkem 90 nemocných, 50 z nich opakovaně po jednom roce. Měkké neurologické příznaky byly přítomny u 66 (73%) nemocných pokued byla pozitivita definována hodnotou 2 minimálně v jedné položce. Po roce léčby došlo k signifikantní redukci 2 ze 4 sledovaných komponent, tj. motorické koordinace a řazení motorických vzorců U nemocných dlouhodoboě léčených pouze risperidonem nebyly pozorovány signifikantní změny. měkké příznaky jsou přítomny ouze u podskupiny nemocných, což je konzistentní s představou,m že schizofrenie je heterogenní záležitostí.
Anotace anglicky
Research on soft signs in shcizophrenia is briefly reviewed. Further own resultsfound in males hospitalized for the first time with the diagnosis of first-episode schizophrenia are presented. The neurological soft signs were evaluated using the Neurological Evaluation Scale (n=90)during acute treatment and after one year (n=50). Soft signs were present in 66 (73%) of the 90 schizophrenic patients (defined as one NES item rated 2). In 2/4 component scores (motor coordination and motor sequencing) a significant decrease after 1 year in relation to values in acute treatment was observed. In a small sample of patientes succesfully treated only with risperidone no significant changes were found. Soft signs are evident only in a subgroup of patientes, which is consistent with the idea, that schizophrenia represents a heterogenous disorder.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 17:37