Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Psychopatologie a testosteron u mužů s 1. epizodou schizofrenie. In Quo vadis Psychiatria? První. Praha: Galén, 2008. s. 20-22. ISBN 978-80-7262-567-3.
 2. 2007

 3. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Michal MIKL. Gray matter correlates of neurological soft signs in males with first-episode schizophrenia. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, č. 2, s. 339. ISSN 0586-7614.
 4. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 7, s. 336-340. ISSN 1212-0383.
 5. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, roč. 3, č. 1, s. 153-160. ISSN 1176-6328.
 6. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Testosterone in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2007, roč. 28, č. 6, s. 811-814. ISSN 0172-780X.
 7. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. The dynamics of psychopathology in first-episode schizophrenia: 1-year follow-up. The World Journal of Biological Psychiatry. Chille: WFSBP, 2007, roč. 8, suppl. 1, s. 30-30. ISSN 1562-2975.
 8. 2006

 9. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Cortisolemia in First - Episode Schizophrenia. In Sveikatos ir medicinos informacijos agen. Vilnius, Litva: Lithuanian Society of Biological Psychiatry, 2006. s. 12-12.
 10. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, roč. 27, č. 4, s. 102-105. ISSN 0172-780X.
 11. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Dynamika psychopatologie u prvních epizod schizofrenie. In Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, s. r. o., 2006. s. 21 - 21.
 12. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL, Petr KRUPA a Vítězslav PÁLENSKÝ. Face processing in first episode schizophrenia: A FMRI study. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, roč. 9,suppl.1, č. 6, s. 201-202. ISSN 1461-1457.
 13. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Farmakoterapie kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 1, s. 13-17. ISSN 1212-0383.
 14. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA a Vítězslav PÁLENSKÝ. Impaired hippocampal function in first-episode schizophrenia. In Final Program and book of Abstracts. Tallin, Estonia: Univerzity of Tartu, Tallin, Estonia, 2006. s. 59-59.
 15. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Neurological soft signs and their relationship to outcome in first-episode schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, roč. 9, suppl.1, č. 6, s. 17 - 18. ISSN 1461-1457.
 16. 2005

 17. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Radovan PŘIKRYL. Cognitive dysfunction of the first-episode schizophrenia men treated with electroconvulsion therapy. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2005, roč. 15, suppl. 3, s. S504-505, 2 s. ISSN 0924-977X.
 18. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Comparison between respondres and nonresponders in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2005, roč. 3, č. 15, s. 492-493. ISSN 0924-977X.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Psychopathology and treatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2005, roč. 1, č. 2, s. 179-185. ISSN 1176-6328.
 20. 2004

 21. ČEŠKOVÁ, Eva. Neurologické měkké příznaky u schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 1, s. 19-23. ISSN 1212-0383.
 22. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Prolaction levels in risperidone treatment of first - episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Paris: Cambridge University Press, Paris, 2004, roč. 8, č. 1, s. 31-36, 7 s. ISSN 1461-1457.
 23. 2003

 24. KUČEROVÁ, Hana, Josef ŠPAČEK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Lukáš PŘIKRYL. Kognitivní funkce u prvních epizod schizofrenie (Česko-slov.psychofarm.konf., 4.-8.1.2003,Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 30-31. ISSN 1211-7579.
 25. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Léčba prvních epizod schizofrenie risperidonem (Česko-slov.psychofarm.konf., 4.-8.1.2003, Jeseník). Psychiatrie 2003. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 15. ISSN 1211-7579.
 26. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a S. TRONEROVA. Problematika neurologických měkkých příznaků a schizofrenie. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, suppl.2, s. 21-22. ISSN 1211-7579.
 27. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, P. KRUPA a J. VANÍČEK. Změny objemu hipokampu u prvních epizod schizofrenie (Česko-slov. psychofarm.konfer., 4.-8.1.2003, Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 25-26. ISSN 1211-7579.
 28. 2002

 29. ONDRUŠOVÁ, Marta, Tomáš KAŠPÁREK, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba prvních epizod schizofrenie. In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Praha: Galén, 2002. s. 162-169. ISBN 80-7262-162-9.
 30. ČEŠKOVÁ, Eva. První epizody schizofrenie. Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). 2002, roč. 2002, č. 46, s. 16-19. ISSN 0044-1996.
 31. 2000

 32. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Miroslav LORENC a Marta ONDRUŠOVÁ. Biochemical parameters in first-episode schizophrenia /Abstract/. Neuropsychopharmacology. New York: Elsevier Science, 2000, roč. 23, S2, s. 110. ISSN 0893-133X.
 33. ČEŠKOVÁ, Eva, Bolelslav PROKEŠ, Marta ONDRUŠOVÁ, Josef ŠPAČEK, Miroslav LORENC a Pavel DRYBČÁK. Size of hippocampus in first-episode schizophrenia /Abstract/. In ACNP, 39 Annual Meeting San Juan. USA: Vanderbilt University School Medicine, 2000. s. 133.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 13:05