ČEŠKOVÁ, Eva. Neurologické měkké příznaky u schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 1, s. 19-23. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neurologické měkké příznaky u schizofrenie
Název česky Neurologické měkké příznaky u schizofrenie
Název anglicky Neurological soft signs in schizophrenia
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant).
Vydání Česká a Slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/04:00010193
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky neurological soft signs; schizophrenia; first-episode schizophrenia; symptoms; outcome; cognitive dysfunction
Štítky cognitive dysfunction, first-episode schizophrenia, neurological soft signs, outcome, schizophrenia, Symptoms
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 4. 2. 2005 12:20.
Anotace
Práce shrnuje problematiku neurologických měkkých příznaků (NSS) u schizofrenního onemocnění. Zvláštní pozornost je věnována NSS u prvních epizod schizofrenie. Jsou uváděny možnosti jejich měření. U psychiatrické populace je preferováno použití škály Neurological Examination Scale (NES). NSS se vyskytuje u schizofrenní poruchy významně íce často než u zdravé populace. Rozmezé udávaného výskytu je široké a souvisí s použitou metodou a stanovením kritérií pozitivity. Jsou přítomny již v iniciální fázi onemocnění. Nesouvisejí významněji s medikací, i když tato může částečně ovlivnit jejich prevalenci. Výskyt NSS nejvíce koreluje s kognitivní dysfunkcí a negativní symptomatologií. Jedinci s výskytem NSS mají horší prognózu. Stanovení NSS v iniciální fázi nemoci může přispět k identifikaci subjektů se špatnou prognózou, kteří by mohli profitovat z časné intervence a cílené farmakoterapie například některými atypickými antipsychotiky. Hodnocení by mělo býř jednotné a oboustranné. V budoucnosti bude vhodné integrovat získané poznatky s informacemi ze zobrazovacích studií mozku a objasnit úlohu NSS jako potenciálního markeru kognitivní dysfunkce.
Anotace anglicky
problemns of soft signs ián schizophrenia are summarized, special attention is devoted to neurological soft signs (NSS)in the first-episode schizophrenia. Out of many possibilities how to measure NSS, Neurological Evaluation Scale is most commonly used in psychiatric population. NSS are significantly more frequent in patietnes with schizophrenia than innormal population. The range of NSS frequency is broad and related to the metjhods used amd criteria of evaluation. NSS are present in the initial phase of illness. They are not significantly associated with administration of antipsychotics, but antipsychotics can partiallly influence its prevalence. The occurrence of NSS most frequently correlates with cognitive dyfunction and negative symptoms. Patients with NSS have a worse prognosis. The evaluation of NSS in the initial phase of illness can contribute to the identification of subjects with bad prognosis, who, can profit from early intervention and targeted pharmacotherapy ( for example sith some atypical antipsychotic drugs). The evaluation should be uniform and bilateral. In the future it will be necessary to integrate the knowledge about NSS with date from brain imaging studies and elucidate the role of NSS as a potential marker of cognitive dysfunction.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 17:37