Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MIKULÍK, Robert, David GOLDEMUND, Michal REIF, Petr AULICKÝ a Petr KRUPA. Outcome of Patients With Negative CT Angiography Results for Arterial Occlusion Treated With Intravenous Thrombolysis. Stroke. USA, 2009, roč. 40, č. 3, s. 868-872. ISSN 0039-2499. doi:10.1161/STROKEAHA.108.532572.
 2. 2008

 3. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ, Eliška DOČKALOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2008, roč. 12, supl.3, s. 1-5, 6 s. ISSN 1211-7579.
 4. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, P. HANÁK a J. SEDLÁK. Výsledky léčby a resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. 2008.
 5. 2007

 6. MUSIL, Josef, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel ŠLAMPA a D. PRINC. Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. 2007.
 7. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia. European Psychiatry. Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 22, s. 499-504, 5 s. ISSN 0924-9338.
 8. GARAJOVÁ, Ingrid, Pavel FABIAN, Rudolf NENUTIL, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. Tumor-infiltrating cytotoxic T-cells predict outcome in colorectal carcinoma, clinical stadium II. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Sborník příspěvků. Olomouc: solen, 2007. s. 42-42. ISBN 978-80-244-1824-7.
 9. 2005

 10. KIM, Jo Sik, Garami ZSOLT, Robert MIKULÍK, Carlos MOLINA a Andrei ALEXANDROV. Early Recanalization Rates and Clinical Outcomes in Patients With Tandem Internal Carotid Artery/Middle Cerebral Artery Occlusion and Isolated Middle Cerebral Artery Occlusion. Stroke : a journal of cerebral circulation. Dallas: American Heart Association, 2005, roč. 36, č. 4, s. 869-871. ISSN 0039-2499.
 11. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Pavel HANÁK. Resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění mozku. In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 41-42.
 12. 2004

 13. ČEŠKOVÁ, Eva. Neurologické měkké příznaky u schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 1, s. 19-23. ISSN 1212-0383.
 14. NAVRÁTIL, Ondřej, Pavel HANÁK a Martin SMRČKA. Resocializace po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Pracovní dny ČNCHS - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 62-63.
 15. 2002

 16. BUCHSBAUM, M.S., L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIOZZO, R. PRIKRYL, Robert SHAW a K. DAVIS. Caudate and putamen volumes in good and poor outcome patients with schizophrenia. Schizophrenia Research. 2002, roč. 1/2002, č. 1887, s. 1-10. ISSN 0920-9964.
 17. ČEŠKOVÁ, Eva. První epizody schizofrenie. Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). 2002, roč. 2002, č. 46, s. 16-19. ISSN 0044-1996.
 18. 2001

 19. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ a Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/. Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, roč. 25, č. 2, s. 323-335. ISSN 0278-5846.
 20. 2000

 21. GOGELA, Jiří, Zdeněk MALÝ, Martina NOVOTNÁ, Miloš KUŘITKA a Lukáš HRUBAN. Value of the vibroacustic stimulation test in prediction of fetal outcome in low risk term pregnancy. In Int J Obstet Gynecol, 70, 2000, Supplement No.1. Washington, 2000. s. 121-122.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2021 11:31