MUSIL, Josef, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel ŠLAMPA a D. PRINC. Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny
Název česky Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny
Název anglicky Metastazing glioblastoma causing cauda equina syndrome
Autoři MUSIL, Josef, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel ŠLAMPA a D. PRINC.
Vydání Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP, 2007.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky glioblastoma;metastasis; outcome
Štítky Glioblastoma, metastasis, outcome
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 4. 2012 23:53.
Anotace
V kasuistice prezentujeme případ 41 letého pacienta s high grade gliomem s primárním ložiskem v pravém tenporálním laloku, který metastázoval likvorovými cestami ze supratentoriálního kompartmentu do oblasti zadní jámy lební a odtud do oblasti konu míšního, nakonec působící syndrom kaudy equiny. Léčebná a následně paliativní chemoradioterapie a pozdější chirurgická dekomprese v oblasti míšního konu vedla přesto ke krátkému přežití pacienta s nízkou kvalitou života.
Anotace anglicky
We report a case of 41 years old patient with high grade glioma. Primary origo was located in the right temporal lobe and metastasized via cerebrospinal fluid from supratentorial compartment to posterior fossa and then to spinal conus, which caused cauda equina syndrome. Despite curative and subsequently paliative chemoradiotherapy and later surgical decopression of spinal conus, the patient had short survival and poor quality of life.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2021 02:33