Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky paliperidonu v animálním modelu schizofrenie. 2014. ISSN 1211-7579.
 2. 2009

 3. PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Adherence a postoje pacientů k medikaci antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2009, roč. 10, č. 4, s. 171-174, 5 s. ISSN 1213-0508.
 4. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Automatic Classification of 3-D MRI Data Sets With the Use of 2DPCA in the Schizophrenia Research. In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
 5. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Classification of 3-D MRI Images Based on Spatial Deformations in The Schizophrenia Research. In Technical Compuning Prague 2009, 17th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft s.r.o., 2009. s. 1-3. ISBN 978-80-7080-733-0.
 6. ČEŠKOVÁ, Eva. Depotní formy psychofarmak v psychiatrii. Medical tribune. Praha: Medical Tribune CZ s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 8, s. 6-7. ISSN 1214-8911.
 7. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Sylvie TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Jiří VANÍČEK. Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia. The World Journal of Biological Psychiatry. Oslo: Taylor and Francis, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 752-762. ISSN 1562-2975.
 8. ČEŠKOVÁ, Eva. Poučení z e-STAR - historie se opakuje? Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2009, roč. 10, č. 1, s. 45-46. ISSN 1213-0508.
 9. KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. s. 1-48. ISBN 978-1-60692-415-0.
 10. KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. s. 1-48. ISBN 978-1-60692-415-0.
 11. 2008

 12. SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A putative DRD3 schizophrenia risk haplotype deconstructed. Biological Psychiatry. USA: Society of Biological Psychiatry, 2008, roč. 63, č. 3, s. e21-e22, 2 s. ISSN 0006-3223.
 13. KAŠPÁREK, Tomáš a Miloš KEŘKOVSKÝ. Analysis of the resting brain: implications for schizophrenia research. In Topics in higher brain functions. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2008. s. 38-43. C.I.A.N.S. ISBN 978-80-223-2542-4.
 14. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL a Eva ČEŠKOVÁ. First episode schizophrenia: neurological soft signs and their relationship to one-year outcome. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 18, suppl. 4, s. 392-392. ISSN 0924-977X.
 15. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Has high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation therapeutic potential in schizophrenia? In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 16. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Helena FEJFAROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA. In st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 17. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Long-term efficacy of repetitive TMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia. In european Neuropsychopharmacology. Barcelona: ECNP, 2008. s. 468-469. ISSN 0924-977X.
 18. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Petr KRUPA. Morphology of fronto-temporal Regions and Word Generation in First-episode Schizophrenia. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50, č. 4, s. 88-90. ISSN 1802-9698.
 19. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Negativní příznaky schizofrenie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 7, s. 350-355. ISSN 1212-0383.
 20. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, roč. 9, č. 1, s. 40-43. ISSN 1213-0508.
 21. ČEŠKOVÁ, Eva. O schizofrenii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 10, č. 2, s. 124-132. ISSN 1212-4184.
 22. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 4, s. 161-166. ISSN 1212-0383.
 23. TŮMA, Ivan, Ján PEČEŇÁK, Pavel MOHR, Eva ČEŠKOVÁ a Martin ANDERS. Risperdal Consta - dlouhodobě působící injekce v léčbě schizofrenie a schizoafektivní poruchy: předběžné 12měsíční výsledky projektu e-STAR v České a Slovenské republice. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 2, s. 59-67. ISSN 1212-0383.
 24. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double blind study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2008, roč. 99, 1-3, s. 380-381. ISSN 0920-9964.
 25. 2007

 26. SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK, Ivo PROVAZNÍK a Jiří JARKOVSKÝ. A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research. IEEE Transactions on Medical Imaging. New York: IEEE, 2007, roč. 26, č. 4, s. 452-461. ISSN 0278-0062.
 27. PÁLENSKÝ, Vítězslav, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Oldřich SYNEK, Eva ČEŠKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Atypická antipsychotika a prolongace QTc intervalu. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, č. 7, s. 325-328. ISSN 1212-0383.
 28. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 2, s. 80-84. ISSN 1212-0383.
 29. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive function in patients with first episode of schizophrenia: longitudinal study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, č. 2, s. 565-565. ISSN 0586-7614.
 30. ČEŠKOVÁ, Eva. Dávkování lamotriginu. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 8, č. 3, s. 141-142. ISSN 1213-0508.
 31. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Jan TUČEK. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: double blind randomised study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, suppl. 2, s. 454-454. ISSN 0586-7614.
 32. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK a Eva ČEŠKOVÁ. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on negative symptoms of schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2007, roč. 17, č. 1, s. 74-74. ISSN 0924-977X.
 33. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Libor USTOHAL. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study. Acta Neuropsychiatrica. Australia: Blackwell Publishing, 2007, roč. 19, č. 2, s. 53-55. ISSN 0924-2708.
 34. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Michal ČERNÍK. Kognitivní funkce u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 13-13. ISSN 1211-7579.
 35. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1212-0383.
 36. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, S. TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Jiří VANÍČEK. Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 32-32. ISSN 1211-7579.
 37. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Michal MIKL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first-episode schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 31, s. 151-157. ISSN 0278-5846.
 38. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation as a new technique for treatment of negative symptoms of schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica. Blackwell Publishing, 2007, roč. 2007, č. 117, s. 78-79. ISSN 0001-690X.
 39. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 1, s. 21-23. ISSN 1211-7579.
 40. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2007, roč. 95, č. 95, s. 151-157. ISSN 0920-9964.
 41. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Libor USTOHAL a Simona SKOTÁKOVÁ. Vývoj náhledu na onemocnění v prvních letech po propuknutí schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 18-18. ISSN 1211-7579.
 42. 2006

 43. SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Jiří JARKOVSKÝ. Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie. In Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006. 2006. ISBN 80-86633-46-2.
 44. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 145, 7., s. 544-547. ISSN 0008-7335.
 45. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky. Česká a slovenská Psychiatrie. 2006, roč. 102, č. 2, s. 73-79. ISSN 1212-0383.
 46. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Implications of hippocampal morphology in first-episode schizophrenia. In Final program and book of abstracts, Central/East European CINP Regional Meeting. Tallinn, Estonia: Tartu university press, 2006. s. 42.
 47. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, roč. 16, suppl. 4, s. 444-445. ISSN 0924-977X.
 48. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 1, s. 67-68. ISSN 1211-7579.
 49. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs, clinical symptoms and treatment reactivity in patients suffering from first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research. Elsevier, 2006, roč. 2006, č. 40, s. 141-146. ISSN 0022-3956.
 50. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Reduction of prefrontal gray matter volume in first-episode schizophrenia independent of risperidon treatment. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, suppl. 1, č. 9, s. 224. ISSN 1461-1457.
 51. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 102, č. 8, s. 416-422. ISSN 1212-0383.
 52. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 416-422, 6 s. ISSN 1212-0383.
 53. 2005

 54. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 s.
 55. ŠULCOVÁ, Alexandra. Endokanabinoidní systém mozku a psychózy. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2005, roč. 9, č. 4, s. 311-316. ISSN 1211-7579.
 56. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK, Marek MECHL a Marta ONDRUŠOVÁ. Frontal and temporal systems are linked with acute and one-year treatment of first schizophrenia episode. Schizophrenia Bulletin. Anglie: Oxford University Press, 2005, roč. 31, č. 2, s. 394-394. ISSN 0586-7614.
 57. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: case study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 506-506. ISSN 0924-977X.
 58. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní dysfunkce u neuropsychiatrických onemocnění /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 23. ISSN 1211-7579.
 59. PREISS, Marek, David HOLUB, Zuzana ŘÍHOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Návrh baterie pro vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 161-163. ISSN 1211-7579.
 60. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-7579.
 61. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Nové cíle schizofrenie - dosažení remise a zajištění kompliance /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 16. ISSN 1211-7579.
 62. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 6, s. 298-302. ISSN 1212-0383.
 63. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Zuzana STUDENÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Porucha paměti a aktivace hipokampu u první epizody schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 97-98. ISSN 1211-7579.
 64. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data. Psychiatrie. Paha: Tigis, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 64-65. ISSN 1211-7579.
 65. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 64-65. ISSN 1211-7579.
 66. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacient a pacient s depresivní poruchou. eská a slovenská psychiatrie. Praha, 2005, roč. 101, č. 8, s. 412-421. ISSN 1212-0383.
 67. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacientů a pacientů s depresivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 101, č. 8, s. 412-421. ISSN 1212-0383.
 68. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Profil kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou - první zkušenosti. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 27-27. ISSN 1211-7579.
 69. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA a Eva ČEŠKOVÁ. První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 48-48. ISSN 1211-7579.
 70. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Psychopatologie a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 10, č. 4, s. 16-16. ISSN 1211-7579.
 71. ČEŠKOVÁ, Eva. Remise - nový koncept hodnocení léčby schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, roč. 6, S1, s. 22-22. ISSN 1335-9584.
 72. SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, G. HAJAK, Martin PERNA, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, C. KICK, P. STOERTEBECKER a P. EICHHAMMER. Screening for Neuroligin 4 (NLGN4) truncating and transmembrane domain mutations in schizophrenia. Schizophrenia Research. 2005, roč. 85, 2-3, s. 277-278. ISSN 0920-9964.
 73. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Sexuální funkce u mužů léčených atypickými antipsychotiky. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl.1, s. 16-17. ISSN 1211-7579.
 74. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Souvisí kognitivní deficit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie? In Psychiatrie pre prax. Bratislava: Medical education, 2005. s. 15. ISSN 1213-0508.
 75. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Boleslav PROKEŠ, Josef ŠPAČEK a Marta ONDRUŠOVÁ. Souvislosti velikosti hipokampu u prvních epizod schizofrenie: MRI volumetrická studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 101, č. 4, s. 199-206, 7 s. ISSN 0069-2336.
 76. HOLUB, David, Hana KUČEROVÁ, Lucie MOTLOVÁ, Zuzana ŘÍHOVÁ a Marek PREISS. Vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie: Má pokus o sjednocení vyšetřovacích metod význam pro klinickou praxi? Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 10, č. 1, s. 38-40. ISSN 1211-7579.
 77. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Vztah mezi poruchou paměti a strukturální patologií hipokampu u první epizody schizofrenie: MRI studie - vlastní data. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 2, s. 50-51. ISSN 1211-7579.
 78. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Zobrazení funkce hipokampu u prvních episod schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, roč. 2005, S1, s. 15-15. ISSN 1335-9584.
 79. 2004

 80. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Aktivace hippokampu u první epizody schizofrenie. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 224-225. ISBN 80-7262-273-0.
 81. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel THEINER, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Andrea CEJPKOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ a Leoš LANDA. Central/East European C.I.N.P. Regional Meeting. 2004.
 82. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In Abstract Book ICP 2004. 2004.
 83. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, č. 7, s. 227-227. ISSN 1461-1457.
 84. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL, Vítězslav PÁLENSKÝ a Petr KRUPA. Encoding and hippocampal activation in patients with first-episode schizophrenia: a fMRI study. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, roč. 6, č. 1, s. 42-43. ISSN 1419-8711.
 85. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA a JIří VANÍČEK. Encoding in patients with first-episode schizophrenia: an fMRI trial. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, č. 7, s. 394-394. ISSN 1461-1457.
 86. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Petr KRUPA, Eva ČEŠKOVÁ a Michal MIKL. Galantamine added to olanzapine improves prefrontal cortex functioning in schizophrenia: a case fMRI study. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, suppl. 4, s. 28-29. ISSN 1211-7579.
 87. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Boleslav PROKEŠ, Hana KUČEROVÁ, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ a Marek MECHL. Hippocampal volumometric changes in first-episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, roč. 2004, suppl. 1, s. 32-33. ISSN 1419-8711.
 88. TURBOVÁ, Jarmila a Petr CAGAŠ. Hypnóza schizofreniků: ano, či ne? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10. ročník, číslo 9, s. 28-30. ISSN 1212-9607.
 89. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Is there association between soft signs and clinical picture in schizophrenia? European Neuropsychopharmacology. Nice: ECNP, 2004, roč. 13, č. 1, s. 72-73. ISSN 0924-977X.
 90. ČEŠKOVÁ, Eva. Neurologické měkké příznaky u schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 1, s. 19-23. ISSN 1212-0383.
 91. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest: Hungarian Association of Psychopharmacology, 2004, roč. 6, suppl. 1, s. 35-36. ISSN 1419-8711.
 92. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
 93. KAŠPÁREK, Tomáš a Eva ČEŠKOVÁ. Udržovací léčba schizofrenie. In Program kvality a standardy léčebných postupů: příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. 2004. vyd. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-9, 10 s. 9. aktualizace. ISBN 80-86229-29-7.
 94. 2003

 95. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK a Alexandra ŽOURKOVÁ. A double-blind comparison of olanzapine and quetiapine in treatment of acute exacerbations of schizophrenic or schizoaffective disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 2003, roč. 13, Suppl.4, s. 292-292. ISSN 0924-977X.
 96. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Josef ŠPAČEK. Neurologické měkké příznaky a kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 51-53. ISSN 1211-7579.
 97. KAŠPÁREK, Tomáš. Nikotinové receptory, hippokampus a schizofrenie. Československá fyziologie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2003, roč. 52/2003, č. 4, s. 179-185. ISSN 1210-6313.
 98. ČEŠKOVÁ, Eva. Problematika prolaktinemie (Přehledová práce). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 7, s. 366-372. ISSN 1212-0383.
 99. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Prolactin levels in risperidone treatment of first episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2003, roč. 2003, č. 8, s. 1-6. ISSN 1365-1501.
 100. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Marta ONDRUŠOVÁ. Souvisí měkké neurologické příznaky s klinickým obrazem u schizofrenie! Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, č. 2003, s. 108-109. ISSN 1211-757.
 101. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marta ONDRUŠOVÁ, Pavel DRYBČÁK a Miroslav LORENC. The Cognitive Dysfunction in the First Episode of Schizophrenia. Schizophrenia Research. 2003, roč. 2003, 1, suppl, s. 178. ISSN 0920-9964.
 102. PREISS, Marek, Klára VRANÁ, Hana KUČEROVÁ, Daniel KOŘÍNEK a Mabel RODRIGUEZ. Tvorba rodokmenu - pokus o neuropsychologickou zkoušku (pilotní studie). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 4, s. 272-276, 4 s. ISSN 1211-757.
 103. 2002

 104. PŘIKRYL, Radovan, M.S. BUCHSBAUM, I.L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIZZO, R. SHAW a K. DAVIS. Bazální ganglia a schizofrenie - MRI studie 44 (Neuropsychofarmakolog.konf., 5.-9.1.2002, Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, roč. 6, č. 1, s. 36. ISSN 1211-7579.
 105. ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK a M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, roč. 26, č. 4, s. 683-691. ISSN 0278-5846.
 106. BUCHSBAUM, M.S., L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIOZZO, R. PRIKRYL, Robert SHAW a K. DAVIS. Caudate and putamen volumes in good and poor outcome patients with schizophrenia. Schizophrenia Research. 2002, roč. 1/2002, č. 1887, s. 1-10. ISSN 0920-9964.
 107. ČEŠKOVÁ, Eva. Dlouhodobá léčba schizofrenie atypickými antipsychotiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 98, č. 6, s. 334-338. ISSN 1212-0383.
 108. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie deprese a schiziofrenie. 50 let Zdravotnických novin 1950-2002 (mimoř.příl.). 2002, roč. 2002, listopad, s. 100-101. ISSN 0044-1996.
 109. KUČEROVÁ, Hana, Josef ŠPAČEK, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní funkce u prvních atak schizofrenie. In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén. Praha: Galén, 2002. s. 126-128. ISBN 80-7262-16.
 110. ČEŠKOVÁ, Eva. Negativní příznaky a nová atypická antipsychotika. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, roč. 98, č. 2, s. 97-99. ISSN 1211-7579.
 111. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba. SANQUIS. Praha: FOIBOS PRESS s.r.o., 2002, roč. 19, není, s. 26-28. ISSN 1212-6535.
 112. 2001

 113. ŠVESTKA, Jaromír. Nová Antipsychotika: Zotepin- atypicky typické nebo netypicky atypické antipsychotikum? Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 2, s. 107-118. ISSN 1211-7579.
 114. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. The Combination of psychiatric Medication in clinical Practice. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 14-15. ISSN 1211-7579.
 115. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ a Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/. Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, roč. 25, č. 2, s. 323-335. ISSN 0278-5846.
 116. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Význam prenatálních a perinatálních komplikací z hlediska neurovývojového modelu schizofrenie. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 3, s. 175-181. ISSN 1211-7579.
 117. 2000

 118. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Early onset of schizophrenia and efficacy of risperidone. Učinnost risperidonu na začínající ataku schizofrenie. European Psychiatry. Paris, Francie: Elsevier, 2000, roč. 15, suppl.2, s. 402-403. ISSN 0924-9338.
 119. BRÁZDILOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠVESTKA a Oldřich SYNEK. Hladiny sérového cholesterolu a suicidální chování u žen s depresivní a schizofrenní poruchou Klinická retrospektivní studie /Abstrakt/. In 3. sjezd České psychiatrické společnosti. Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. s. 22-23. ISBN 80-86257-18-5.
 120. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Miroslav LORENC a Marta ONDRUŠOVÁ. Prolactemia and risperidone/Abstract/. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000, roč. 3, suppl.1, s. 300. ISSN 1461-1457.
 121. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK a Marta ONDRUŠOVÁ. Structual changes in first-episode schizophrenia. In European Psychiatry, 10th Congress of the Association of European Psychiatrists. Paris: EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIE, 2000. s. 315. ISSN 0924-9338.
 122. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ a Marta ONDRUŠOVÁ. Výpočetní tomografie a magnetická resonance u prvních atak schizofrenie. In 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. Praha: Galén, 2000. s. 32. ISBN 80-86257-09-6.
 123. 1999

 124. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Biologický význam adolescence v neurovývojovém modelu schizofrenie. In Neurobiologie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 35-37. ISBN 80-7262-015-0.
 125. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef ŠPAČEK a Marcela LANGOVÁ ŠINDELÁŘOVÁ. Cognitive dysfunction and treatment effect in schizophrenic disorder. Československá psychologie. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 6, s. 527-535. ISSN 0009-062X.
 126. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Neurovývojový model schizofrenie z hlediska dětské psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95 suppl., č. 2, s. 30-42. ISSN 1212-0383.
 127. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů s psychotickým onemocněním. Abstrakta. In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 22. ISBN 80-86257-04-5.
 128. 1998

 129. ČEŠKOVÁ, Eva. Biologické markery a schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998, roč. 94, č. 2, s. 75-84. ISSN 0069-2336.
 130. ŠVESTKA, Jaromír. Nové pohledy na schizofrenii. Medica revue. Praha, 1998, roč. 5, č. 1, s. 29-31. ISSN 1210-9673.
 131. 1997

 132. HROBAŘ, Petr, Hana PROCHÁZKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jaromír ŠVESTKA. Structural and neurological brain abnormalities in schizophrenia. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1997, roč. 38, č. 1, s. 6-6. ISSN 0960-7560.
 133. 1996

 134. HADAŠOVÁ, Eva, Gerd FRANKE, Michael ZSCHIESCHE, Eva ČEŠKOVÁ, Olga ZELENKOVÁ a Werner SIEGMUND. Debrisoquine 4-hydroxylation and sulphamethazine N-acetylation in patients with schizophrenia and major depression. British Journal of Clinical Pharmacology. Blackwell Science Ltd, 1996, roč. 41, č. 5, s. 428-431.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 10. 2021 23:17