ŠMÍDOVÁ, Iva. "Matkové". In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 157-176, 19 s. ISBN 80-86598-61-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Matkové"
Název anglicky Men Who "Mother"
Autoři ŠMÍDOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Modernizace a česká rodina, od s. 157-176, 19 s. 2003.
Nakladatel Barrister & Principal
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/03:00009336
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-86598-61-6
Klíčová slova anglicky fatherhood; gender; parenthood
Štítky fatherhood, gender, parenthood
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., učo 7385. Změněno: 20. 12. 2004 18:50.
Anotace
Prezentace výzkumného projektu je zaměřena na problémy definice a uchopení mužů na rodičovské dovolené. V médiích jsou prezentováni jako "matkové". Mohou se jevit jako ti, kdo si "pouze vyměnili role", a tím se podřizují stávajícím možnostem komplementárního modelu rodinných rolí (ve fázi rodinného cyklu s malými dětmi). Výzkumem půjde o to zachytit fenomén otců pečujících o (své malé) děti. Cílem práce bude přispět k rozšíření kategorie otcovství a rodičovství (i mateřství) o dimenze a zkušenosti, jež v každodenním životě zakoušejí muži pečující o děti, jejich partnerky i páry střídavě či zároveň se starající o děti.
Anotace anglicky
This paper presents a research project on the problems of defining and understanding men on parental leave. In the media they are presented as "matkové" (men who mother). There may also be fathers who have "simply traded roles" and thereby subordinate the possibilities of the complementary model of family roles (in the phase of the family cycle with small children). The phenomenon of fathers caring for (their young) children will be captured. The goal of the research is to contribute to the expanding categories of fatherhood and parenthood (as well as motherhood), with respect to their dimensions and the everyday experiences of men caring for children, and of women who take turns with their husbands in caring for their children.
Návaznosti
MSM 142300002, záměrNázev: Děti, mládež a rodina v transformaci (Akronym: MLADĚRO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 12:44