Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023. 232 s. ISBN 978-80-242-8740-9.

  2021

  1. HEARN, Jeff, Katarzyna WOJNICKA, Iva ŠMÍDOVÁ a Keith PRINGLE. The EU, men and masculinities. In Gabriele Abels, Andrea Krizsán, Heather MacRae, Anna van der Vleuten. The Routledge Handbook of Gender and EU Politics. 1st ed. London: Routledge, 2021. s. 80-92. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-48525-9. doi:10.4324/9781351049955-8.

  2020

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041.

  2018

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje. In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. s. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. s. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.

  2016

  1. ŠMÍDOVÁ, Iva. Condemned to Rule: Masculine Domination and Hegemonic Masculinities of Doctors in Maternity Wards. In Jůsová, Iveta and Jiřina Šiklová. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. 1. vyd. Bloomington: Indiana University Press, 2016. s. 222-236. Gender and sexuality. ISBN 978-0-253-02193-9.

  2015

  1. KREJČOVÁ, Elena. Gramatičnijat rod v češki i bulgarski kato iztočnik na ezikova intrferencija. In Mladenova, Marinela; Kuzmova, Mihaela. Slavistikata i bulgaristikata dnes: vuprosi, idei, posoki. Blagoevgrad: UI Neofir Rilski, 2015. s. 93-99. ISBN 978-954-680-976-6.

  2014

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Recenze tematického čísla odborného časopisu Lidé města „Gender and Family in Migration“. In Migrace Online. 2014.
  2. ALMENARA, Carlos Arturo, Jordi FAUQUET, Gemma LÓPEZ-GUIMERÀ, Montserrat PÀMIAS-MASSANA a David SÁNCHEZ-CARRACEDO. Self-perceived weight status, dieting, and unhealthy weight-control behaviors among Spanish male adolescents. Nutricion Hospitalaria. Aula Medica, 2014, roč. 30, č. 2, s. 301-305. ISSN 0212-1611. doi:10.3305/nh.2014.30.2.7596.
  3. ALMENARA, Carlos Arturo, Jordi FAUQUET, Gemma LÓPEZ-GUIMERÀ, Montse PÀMIAS-MASSANA a David SÁNCHEZ-CARRACEDO. Sociocultural influences and body change strategies in Spanish adolescent boys of different weight status. Eating Behaviors. Elsevier Limited, 2014, roč. 15, č. 4, s. 654-657. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.09.001.

  2013

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Gender, Sexuality, and Meaning: Linguistic Practice and Politics (book review). In Czech and Slovak Linguistic Review. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 68-73. ISSN 1805-1502.
  2. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Příběh Anastasie Hagen aneb mýtus 'padlé ženy' v českém mediálním prostoru. In Migrace Online. 2013.
  3. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Vybrané kapitoly z pravěkého umění Evropy. Masarykova univerzita, 2013. 100 s. plně e-learningový kurz.

  2012

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Ladies' Paradise: The Invention of a Department Store (guest lecture). In Academia Film Olomouc (International Festival of Science Documentary Films). 2012.

  2011

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Melancholia: Konec jednoho světa. In Blanka Knotková-Čapková a kol. Mezi obzory. Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha: Gender Studies, 2011. s. 163-176, 223 s. ISBN 978-80-86520-39-1.

  2010

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Feministická Filosofie Jazyka. In Blanka Knotková Čapková, Tereza Kynčlová, Jan Matonoha. Tváří v Tvář. Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender Studies, 2010. s. 31-47, 198 s. ISBN 978-80-86520-34-6.
  2. ČERNOHORSKÁ, Vanda. It's Toasted. Mad Men vs. Mad Women. Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2010. ISSN 1213-516X.
  3. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Who is the pussy now? Fenomén rape-revenge filmů z genderové perspektivy. Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2010. ISSN 1213-516X.

  2009

  1. ŠMÍDOVÁ, Iva. Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. 1. vyd. New York, London: Routledge, 2009. s. 193-206. Routledge Research in Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Ideologie přirozenosti ve vzdělávání jako překážka překonávání sociálních nerovností. Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, roč. 3, č. 1, s. 21-34, 13 s. ISSN 1802-4637.
  3. RAŠTICOVÁ, Martina. Prediktory nespokojenosti s tělem a souvislost s depresí v adolescenci. E-psychologie. 2009, roč. 3, č. 1, s. 30-42. ISSN 1802-8853.

  2008

  1. ŠMÍDOVÁ, Iva. Aktivní otcové. In Aktivní otcovství. 1. vyd. Brno: Nesehnutí Brno, 2008. s. 8-17. ISBN 978-80-903228-9-1.
  2. ŠTĚTKA, Václav a David ŠMAHEL. Attributes of Participation in Online Communities among Czech Internet Users. Observatorio. Lisbon: The Observatory for Media, 2008, roč. 2, č. 3, s. 39-52. ISSN 1646-5954.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Genderové aspekty českého školství. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, roč. 44, č. 4, s. 683-701. ISSN 0038-0288.
  4. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2008, roč. 9, č. 2, s. 28-36. ISSN 1213-0028.
  5. LIŠKOVÁ, Kateřina. Genderové re-konstrukce. In Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008. s. 1-142. ISBN 1214-813X.
  6. ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství u porodu. Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5., 1., s. 11-34. ISSN 1214-813X.
  7. MEDIŠAUSKAITĖ, Vilma, Skaistė LASKIENĖ a Martin SEBERA. Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball. Education. Physical Training. Sport. Lithuanian Academy of Physical Education, 2008, roč. 71, č. 4, s. 63-68. ISSN 1392-5644.
  8. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Recenze "Jak být úspěšnou manažerkou". Praha: Karolinum, 2008.
  9. VLČKOVÁ, Kateřina a Marie DOSKOČILOVÁ. Reproduction of Gender Stereotypes in Teaching (design a východiska výzkumu). In GREGER, David. Education, equity, social justice (CD-ROM). 2008.

  2007

  1. SMETÁČKOVÁ, Irena a Lucie JARKOVSKÁ. Dívky a chlapci mezi sebou. In Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007. s. 25 - 34, 9 s. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-00-3.
  2. VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2007, roč. 8, č. 2, s. 43-52. ISSN 1213-0028.
  3. KUBRICKÁ, Jana. Genderové aspekty vnímání povolání u žáků a žákyň 8. a 9.tříd ZŠ. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Pedagogická Fakulta UP Olomouc, 2007. s. 108-112. ISBN 978-80-7220-306-2.
  4. LIŠKOVÁ, Kateřina. Hodné holky se dívají jinam aneb Feministická pornografie. In kolokvium FAMU "Mé tělo mi nepatří". 2007.
  5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. s. 112-125, 13 s. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0.
  6. JARKOVSKÁ, Lucie. Jsou chlapci od přírody živější než dívky? Gender, genderová socializace a její role v pedagogice. In BABANOVÁ, Anna a Jozef MIŠKOLCI. Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha: Žába na prameni, o. s., 2007. s. 10 - 29. Rovné příležitosti v pedagogické praxi. ISBN 978-80-239-8798-0.
  7. LIŠKOVÁ, Kateřina. "Mlčící žena" čte pornotext aneb Feministické trampoty s pornografií. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: FHS UK, 2007. s. 313-325. FHS UK. ISBN 978-80-903086-6-4.
  8. ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství: rodinné strategie pro work-life balance. In Vztahy, jazyky, těla. Sborník všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-903086-6-4.
  9. ČERMÁKOVÁ, Eva. Postavení ženy, muže a dítěte ve společnosti tvůrců lengyelské kultury. In Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 207-255, 48 s. ISBN 978-80-210-4330-5.
  10. BAROUN, Khader a Alexandra ŠULCOVÁ. THE IMPACT OF GENDER, ANXIETY, AND DEPRESSION ON PERFORMANCE ON PURSUIT ROTOR. Social Behavior and Personality. New Zealand: Society for personality Research, 2007, roč. 35, č. 5, s. 615-625. ISSN 0301-2212.
  11. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 157-166, 9 s. ISSN 0039-3320.
  12. ZÁBRODSKÁ, Kateřina, Mojmír SNOPEK, Lukáš SEDLÁČEK, Hana CHMELAŘOVÁ a Tomáš KOBES. Změna z pohledu diskurzivní analýzy. In Sociální procesy a osobnost: pohyb, vývoj, změna. Brno: MSD, 2007. s. 413-419., 7 s. ISBN 978-80-7392-016-6.

  2006

  1. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Ursula MULLER, Irina NOVIKOVA, Elzbieta OLEKSY, Voldemar KOLGA, Harry FERGUSON, Dimitri KAMBUROV, Emmi LATTU, Maria NORDBERG, Iva ŠMÍDOVÁ, Teemo TALLBERG, Hertta NIEMI a Joanna KAZIK. Configurations of Europe. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 184-199. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
  2. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Český anarchofeminismus. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2006, roč. 5, č. 2, 16 s. ISSN 1214-7737.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-19. ISBN 80-7043-483-X.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jana NOVOTNÁ. Gender differences in efficacy and sexual function in long-term trazodone treatment (preliminary results). International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2006, roč. 10, č. 3, s. 154-159. ISSN 1365-1501.
  5. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. “Gender, feminismus a literatura I”. In Jana Valdrová. Gender a společnost: Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2006. s. 113-24, 12 s. žádná. ISBN 80-7044-808-3.
  6. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. “Gender, feminismus a literatura II”. In Jana Valdrová, Gender a společnost: Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2006. s. 125-34, 10 s. žádná. ISBN 80-7044-808-3.
  7. JARKOVSKÁ, Lucie a Eva POLÁŠKOVÁ. Genderové konfrontace II. 2006.
  8. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG a Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 117-135, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
  9. ŠMAHEL, David a Kateřina MACHOVCOVÁ. Internet use in the Czech Republic: Gender and Age differences. In Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2006, Sudweeks, F., Hrachovec, H. & Ess, Ch. 2006. vyd. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2006. s. 521-533. ISBN 0-86905-968-8.
  10. TOMÁŠEK, Marcel. K genderovým zdrojům individualizačního habitu. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2006, roč. 1, č. 2006, s. 11-15. ISSN 1213-0028.
  11. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: SLON, 2006. 189 s. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2.
  12. JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. s. 45-50. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X.
  13. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch Ltd, 2006. s. 219-230. social policy. ISBN 1-86177-042-1.
  14. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver. In New Frontiers in the Research of PhD students. Hradec Králové: Astraprint, Hradec Králové, 2006. s. 91-94. ISBN 80-229-8103-X.
  15. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006. s. 83-98, 15 s.
  16. ŠMÍDOVÁ, Iva. Themes of Home and Work and Social Exclusion from CROME Project. In Men and Gender Equality: Towards Progressive Policies. 1. vyd. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, 2006. s. 32-37. edice nespecifikována. ISBN 952-00-2131-0.
  17. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. VPLYV POHLAVIA NA BIOTRANSFORMÁCIU DEXTROMETORFANU, FENACETÍNU A TOLBUTAMIDU V PREKLINICKOM EXPERIMENTE. In Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r.o., 2006. s. 76-76.
  18. KUBIATKO, Milan. Záujem študentov o biológiu s použitím informačných a komunikačných technológií. E-Pedagogium. 2006, roč. 6, č. 4, s. 49-59. ISSN 1213-7758.

  2005

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny. In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. s. 120-131, 11 s. ISBN 80-244-1059-1.
  2. ŠULCOVÁ, Alexandra. Gender differences in neurobehavioural plasticity during stress and depression. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 150-152. ISSN 0960-7560.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender v českém školství - teorie a praxe. In DOPITA, Miroslav a Antonín STANĚK. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 132-142. ISBN 80-244-1250-0.
  4. JARKOVSKÁ, Lucie a Eva POLÁŠKOVÁ. Genderové konfrontace. 2005.
  5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, roč. 38, č. 38, s. 31 - 44, 13 s. ISSN 1211-5770.
  6. IZAVČUK, Jaroslav. Politická korektnost (PC) ve výuce angličtiny. In Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole. 1. vyd. Ústí nad Labem: FSE Ústí nad Labem, 2005. s. 70-74. ISBN 80-7044-694-3.
  7. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda. In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. s. 126-141, 15 s.
  8. ŠMÍDOVÁ, Iva. Rod ženský (recenze). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005, roč. 41, č. 1, s. 171-174, 200 s. ISSN 0038-0288.
  9. LIŠKOVÁ, Kateřina. Taky chcete být normální? Homosexuálové, manželství a rodina. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, roč. 38, č. 1, s. 45-50. ISSN 1211-5770.

  2004

  1. ŠMÍDOVÁ, Iva. "Active fatherhood" - mezinárodní seminář (Dánsko - Dr. Svend Aage Madsen, Slovensko, ČR). 2004.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení. In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004. s. 115-122, 7 s. ISBN 80-8055-999-6.
  3. ZIKOVÁ, Markéta a Pavel CAHA. Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů). In Karlík, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 71-78. ISBN 80-210-3595-1.
  4. DOLEŽALOVÁ, Iva. Postavení a role ženy v křesťanství. In FORMÁNKOVÁ, Lenka a Kristýna RYTÍŘOVÁ. ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, 2004. s. 151-167. ISBN 80-903228-3-2.
  5. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Reflexoes sobre o estatuto da personagem feminina nos romances de António Lobo Antunes. In A escrita e o mundo em António Lobo Antunes. 1. vyd. Lisabon: Publicações Dom Quixote, 2004. s. 241-251, 10 s. ISBN 972-20-2456-6.
  6. ŠMÍDOVÁ, Iva. Rodiny, kde pečují otcové. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 10-12. ISSN 1213-0028.
  7. HLADKÁ, Zdeňka. Soukromá korespondence z hlediska rodových diferencí. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 469-475. ISBN 80-8055-979-1.
  8. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.

  2003

  1. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER a Vladimír ZNOJIL. A gender-specific association between a novel A5495G variant in the endothelial nitrix oxide synthase gene (NOS3) and respiratory allergy in the Czech population. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2003, roč. 22, Suppl 45, s. 581. ISSN 0904-1850.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, roč. 39, č. 4, s. 469-486, 17 s. ISSN 0038-0288.
  3. ŠMÍDOVÁ, Iva. "Matkové". In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 157-176, 19 s. ISBN 80-86598-61-6.
  4. ŠMÍDOVÁ, Iva. Men in the Czech Republic (According to Different Men). In Men in the Global World: Integrating Post-Socialist Perspectives. 1. vyd. Helsinki, Finsko: Kikimora Publishers, 2003. s. 159-175. ISBN 952-10-1308-7.
  5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 223-249, 26 s. ISBN 80-86598-61-6.
  6. FERENČUHOVÁ, Slavomíra. "Socialistická žena" pred a po roku 1989. Odraz politických udalostí v príbehoch bývalých členiek Slovenského zväzu žien. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 91-110, 19 s. Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  7. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 42-43. ISSN 1213-6212.
  8. HROBAŘOVÁ, Hana. Vymezení hlavních principů koncepce udržitelného rozvoje. In MnedelNET 2003, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: MZLU, 2003. s. 38-45. ISBN 80-7157-719-7.

  2002

  1. ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži v České republice podle Jiných mužů. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 7/2002, č. 7, s. 89-117. ISSN 1212-365X.

  2000

  1. MACEK, Petr, Ivo ČERMÁK a I. HŘEBÍČKOVÁ. Social representations of violence against women: gender differences in adolescents. In Proceedings, p. 177, Fifth International conference on social representations. Montreal, Canada; 29.8.-2.9., 2000.

  1999

  1. OSECKÁ, L., Petr MACEK a O. ŘEHULKOVÁ. Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: rozdíly mezi dívkami a chlapci. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 2, s. 97-105. ISSN 0009-062X.

  1998

  1. MACEK, Petr. Dívky a chlapci v adolescenci: rodové stereotypy nebo pohlavní rozdíly? In D. Heller (Red.), Psychologie pro třetí tisíciletí. Abstrakt. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 1998. s. s.40.

  1995

  1. SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 3, s. 345-356. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 04:21