Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

 1. JARKOVSKÁ, Lucie and Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli (Becoming a feminist. The fast and furious companion). Praha: Universum, 2023. 232 pp. ISBN 978-80-242-8740-9.
 2. 2021

 3. HEARN, Jeff, Katarzyna WOJNICKA, Iva ŠMÍDOVÁ and Keith PRINGLE. The EU, men and masculinities. In Gabriele Abels, Andrea Krizsán, Heather MacRae, Anna van der Vleuten. The Routledge Handbook of Gender and EU Politics. 1st ed. London: Routledge, 2021. p. 80-92. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-48525-9. doi:10.4324/9781351049955-8.
 4. 2020

 5. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, vol. 20, No 2, p. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041.
 6. 2018

 7. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje (Gender Ideology: A Threat that Does not Exist). In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. p. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.
 8. JARKOVSKÁ, Lucie and Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.
 9. 2016

 10. ŠMÍDOVÁ, Iva. Condemned to Rule: Masculine Domination and Hegemonic Masculinities of Doctors in Maternity Wards. In Jůsová, Iveta and Jiřina Šiklová. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. 1st ed. Bloomington: Indiana University Press, 2016. p. 222-236. Gender and sexuality. ISBN 978-0-253-02193-9.
 11. 2015

 12. KREJČOVÁ, Elena. Gramatičnijat rod v češki i bulgarski kato iztočnik na ezikova intrferencija (Gender in Czech and Bulgarian and Language interference). In Mladenova, Marinela; Kuzmova, Mihaela. Slavistikata i bulgaristikata dnes: vuprosi, idei, posoki. Blagoevgrad: UI Neofir Rilski, 2015. p. 93-99. ISBN 978-954-680-976-6.
 13. 2014

 14. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Recenze tematického čísla odborného časopisu Lidé města „Gender and Family in Migration“. In Migrace Online. 2014.
 15. ALMENARA, Carlos Arturo, Jordi FAUQUET, Gemma LÓPEZ-GUIMERÀ, Montserrat PÀMIAS-MASSANA and David SÁNCHEZ-CARRACEDO. Self-perceived weight status, dieting, and unhealthy weight-control behaviors among Spanish male adolescents. Nutricion Hospitalaria. Aula Medica, 2014, vol. 30, No 2, p. 301-305. ISSN 0212-1611. doi:10.3305/nh.2014.30.2.7596.
 16. ALMENARA, Carlos Arturo, Jordi FAUQUET, Gemma LÓPEZ-GUIMERÀ, Montse PÀMIAS-MASSANA and David SÁNCHEZ-CARRACEDO. Sociocultural influences and body change strategies in Spanish adolescent boys of different weight status. Eating Behaviors. Elsevier Limited, 2014, vol. 15, No 4, p. 654-657. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.09.001.
 17. 2013

 18. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Gender, Sexuality, and Meaning: Linguistic Practice and Politics (book review). In Czech and Slovak Linguistic Review. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 68-73. ISSN 1805-1502.
 19. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Příběh Anastasie Hagen aneb mýtus 'padlé ženy' v českém mediálním prostoru. In Migrace Online. 2013.
 20. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Vybrané kapitoly z pravěkého umění Evropy (Special chapters of Prehistoric Art of Europe). Masarykova univerzita, 2013. 100 pp. plně e-learningový kurz.
 21. 2012

 22. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Ladies' Paradise: The Invention of a Department Store (guest lecture). In Academia Film Olomouc (International Festival of Science Documentary Films). 2012.
 23. 2011

 24. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Melancholia: Konec jednoho světa. In Blanka Knotková-Čapková a kol. Mezi obzory. Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha: Gender Studies, 2011. p. 163-176, 223 pp. ISBN 978-80-86520-39-1.
 25. 2010

 26. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Feministická Filosofie Jazyka. In Blanka Knotková Čapková, Tereza Kynčlová, Jan Matonoha. Tváří v Tvář. Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender Studies, 2010. p. 31-47, 198 pp. ISBN 978-80-86520-34-6.
 27. ČERNOHORSKÁ, Vanda. It's Toasted. Mad Men vs. Mad Women. Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2010. ISSN 1213-516X.
 28. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Who is the pussy now? Fenomén rape-revenge filmů z genderové perspektivy. Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2010. ISSN 1213-516X.
 29. 2009

 30. ŠMÍDOVÁ, Iva. Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. 1st ed. New York, London: Routledge, 2009. p. 193-206. Routledge Research in Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9.
 31. JARKOVSKÁ, Lucie. Ideologie přirozenosti ve vzdělávání jako překážka překonávání sociálních nerovností (Ideology of naturalness as a barrier of getting over social inequalities in education). Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, vol. 3, No 1, p. 21-34, 13 pp. ISSN 1802-4637.
 32. RAŠTICOVÁ, Martina. Prediktory nespokojenosti s tělem a souvislost s depresí v adolescenci (Predictors of body image dissatisfaction and depression in adolescence). E-psychologie. 2009, vol. 3, No 1, p. 30-42. ISSN 1802-8853.
 33. 2008

 34. ŠMÍDOVÁ, Iva. Aktivní otcové (Participant fathers). In Aktivní otcovství. 1st ed. Brno: Nesehnutí Brno, 2008. p. 8-17. ISBN 978-80-903228-9-1.
 35. ŠTĚTKA, Václav and David ŠMAHEL. Attributes of Participation in Online Communities among Czech Internet Users. Observatorio. Lisbon: The Observatory for Media, 2008, vol. 2, No 3, p. 39-52. ISSN 1646-5954.
 36. JARKOVSKÁ, Lucie and Kateřina LIŠKOVÁ. Genderové aspekty českého školství (Gender Aspects of Czech Education). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, vol. 44, No 4, p. 683-701. ISSN 0038-0288.
 37. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří. (Ageing as gendered experience: marginalization and agency of ageing women). Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2008, vol. 9, No 2, p. 28-36. ISSN 1213-0028.
 38. LIŠKOVÁ, Kateřina. Genderové re-konstrukce (Gender Re/Constructions). In Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008. p. 1-142. ISBN 1214-813X.
 39. ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství u porodu. Re-konstrukce genderových vztahů v rodině (Delivering Fatherhood: Re-Constructions of Gender Relations in the Family). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, 5., 1., p. 11-34. ISSN 1214-813X.
 40. MEDIŠAUSKAITĖ, Vilma, Skaistė LASKIENĖ and Martin SEBERA. Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball. Education. Physical Training. Sport. Lithuanian Academy of Physical Education, 2008, vol. 71, No 4, p. 63-68. ISSN 1392-5644.
 41. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Recenze "Jak být úspěšnou manažerkou" (Review "How to be a successful manager"). Praha: Karolinum, 2008.
 42. VLČKOVÁ, Kateřina and Marie DOSKOČILOVÁ. Reproduction of Gender Stereotypes in Teaching (design a východiska výzkumu). In GREGER, David. Education, equity, social justice (CD-ROM). 2008.
 43. 2007

 44. SMETÁČKOVÁ, Irena and Lucie JARKOVSKÁ. Dívky a chlapci mezi sebou (Girls and Boys In the Group). In Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007. p. 25 - 34, 9 pp. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-00-3.
 45. VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ and Tomáš KATRŇÁK. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání (Occupational Gender Segregation in the Context of Educational Segregation: International perspective). Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2007, vol. 8, No 2, p. 43-52. ISSN 1213-0028.
 46. KUBRICKÁ, Jana. Genderové aspekty vnímání povolání u žáků a žákyň 8. a 9.tříd ZŠ. (Gender aspects in perception of occupations in 8th and 9th grade pupils of basic school). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Pedagogická Fakulta UP Olomouc, 2007. p. 108-112. ISBN 978-80-7220-306-2.
 47. LIŠKOVÁ, Kateřina. Hodné holky se dívají jinam aneb Feministická pornografie (Good Girls Look the Other Way. Feminist Porn). In kolokvium FAMU "Mé tělo mi nepatří". 2007.
 48. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum (Drawing Hands: How to do an ethnographic research). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. p. 112-125, 13 pp. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0.
 49. JARKOVSKÁ, Lucie. Jsou chlapci od přírody živější než dívky? Gender, genderová socializace a její role v pedagogice (Are boys naturaly more lively then girls? Gender, gender socialization and its role in pedagogy). In BABANOVÁ, Anna and Jozef MIŠKOLCI. Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha: Žába na prameni, o. s., 2007. p. 10 - 29. Rovné příležitosti v pedagogické praxi. ISBN 978-80-239-8798-0.
 50. LIŠKOVÁ, Kateřina. "Mlčící žena" čte pornotext aneb Feministické trampoty s pornografií (""Silent Woman" Reads Pornotext. Feminist Trouble with Pornography). In Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: FHS UK, 2007. p. 313-325. FHS UK. ISBN 978-80-903086-6-4.
 51. ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství: rodinné strategie pro work-life balance (Fatherhood: family strategies for work-life balance). In Vztahy, jazyky, těla. Sborník všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1st ed. Praha: FHS UK, 2007. p. 1-8. ISBN 978-80-903086-6-4.
 52. ČERMÁKOVÁ, Eva. Postavení ženy, muže a dítěte ve společnosti tvůrců lengyelské kultury (The social status of woman, man and child in the lengyel society). In Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. p. 207-255, 48 pp. ISBN 978-80-210-4330-5.
 53. BAROUN, Khader and Alexandra ŠULCOVÁ. THE IMPACT OF GENDER, ANXIETY, AND DEPRESSION ON PERFORMANCE ON PURSUIT ROTOR. Social Behavior and Personality. New Zealand: Society for personality Research, 2007, vol. 35, No 5, p. 615-625. ISSN 0301-2212.
 54. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA and Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, vol. 49, No 2, p. 157-166, 9 pp. ISSN 0039-3320.
 55. ZÁBRODSKÁ, Kateřina, Mojmír SNOPEK, Lukáš SEDLÁČEK, Hana CHMELAŘOVÁ and Tomáš KOBES. Změna z pohledu diskurzivní analýzy. (Change in the Perspective of Discourse Analysis.). In Sociální procesy a osobnost: pohyb, vývoj, změna. Brno: MSD, 2007. p. 413-419., 7 pp. ISBN 978-80-7392-016-6.
 56. 2006

 57. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Ursula MULLER, Irina NOVIKOVA, Elzbieta OLEKSY, Voldemar KOLGA, Harry FERGUSON, Dimitri KAMBUROV, Emmi LATTU, Maria NORDBERG, Iva ŠMÍDOVÁ, Teemo TALLBERG, Hertta NIEMI and Joanna KAZIK. Configurations of Europe. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1st ed. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. p. 184-199. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
 58. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Český anarchofeminismus (Czech Anarcha-Feminism). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2006, vol. 5, No 2, 16 pp. ISSN 1214-7737.
 59. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení (Ethnography in prison). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 1-19. ISBN 80-7043-483-X.
 60. ŽOURKOVÁ, Alexandra and Jana NOVOTNÁ. Gender differences in efficacy and sexual function in long-term trazodone treatment (preliminary results). International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2006, vol. 10, No 3, p. 154-159. ISSN 1365-1501.
 61. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. “Gender, feminismus a literatura I”. (Gender, Feminism and Literature I.). In Jana Valdrová. Gender a společnost: Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2006. p. 113-24, 12 pp. žádná. ISBN 80-7044-808-3.
 62. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. “Gender, feminismus a literatura II”. (Gender, Feminism and Literature II.). In Jana Valdrová, Gender a společnost: Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2006. p. 125-34, 10 pp. žádná. ISBN 80-7044-808-3.
 63. JARKOVSKÁ, Lucie and Eva POLÁŠKOVÁ. Genderové konfrontace II (Gender Confrontations II). 2006.
 64. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG and Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1st ed. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. p. 117-135, 16 pp. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
 65. ŠMAHEL, David and Kateřina MACHOVCOVÁ. Internet use in the Czech Republic: Gender and Age differences. In Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2006, Sudweeks, F., Hrachovec, H. & Ess, Ch. 2006th ed. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2006. p. 521-533. ISBN 0-86905-968-8.
 66. TOMÁŠEK, Marcel. K genderovým zdrojům individualizačního habitu (On Gender Sources of Individualized Habitus). Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2006, vol. 1, No 2006, p. 11-15. ISSN 1213-0028.
 67. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici (Chained Pleasure: (re) production of gender and sexuality in women's prison). Praha: SLON, 2006. 189 pp. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2.
 68. JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída (Classrooom). In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. p. 45-50. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X.
 69. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1st ed. London: Whiting & Birch Ltd, 2006. p. 219-230. social policy. ISBN 1-86177-042-1.
 70. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA and Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver. In New Frontiers in the Research of PhD students. Hradec Králové: Astraprint, Hradec Králové, 2006. p. 91-94. ISBN 80-229-8103-X.
 71. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006. p. 83-98, 15 pp.
 72. ŠMÍDOVÁ, Iva. Themes of Home and Work and Social Exclusion from CROME Project. In Men and Gender Equality: Towards Progressive Policies. 1st ed. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, 2006. p. 32-37. edice nespecifikována. ISBN 952-00-2131-0.
 73. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Miroslav DOSTÁLEK and Eva HADAŠOVÁ. VPLYV POHLAVIA NA BIOTRANSFORMÁCIU DEXTROMETORFANU, FENACETÍNU A TOLBUTAMIDU V PREKLINICKOM EXPERIMENTE (The influence of gender on biotransformation of dextromethorphan, phenacetine and tolbutamide in preclinic experiment). In Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r.o., 2006. p. 76-76.
 74. KUBIATKO, Milan. Záujem študentov o biológiu s použitím informačných a komunikačných technológií. (Students interest in biology taught with the help of information and communication technology). E-Pedagogium. 2006, vol. 6, No 4, p. 49-59. ISSN 1213-7758.
 75. 2005

 76. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina and Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny (Gay and lesbian families). In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. p. 120-131, 11 pp. ISBN 80-244-1059-1.
 77. ŠULCOVÁ, Alexandra. Gender differences in neurobehavioural plasticity during stress and depression. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, vol. 43, No 3, p. 150-152. ISSN 0960-7560.
 78. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender v českém školství - teorie a praxe (Gender in Czech Education - Theory and Praxis). In DOPITA, Miroslav and Antonín STANĚK. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 132-142. ISBN 80-244-1250-0.
 79. JARKOVSKÁ, Lucie and Eva POLÁŠKOVÁ. Genderové konfrontace (Gender Confrontations). 2005.
 80. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou. (Lesbian families: between stereotype and authenticity). Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, vol. 38, No 38, p. 31 - 44, 13 pp. ISSN 1211-5770.
 81. IZAVČUK, Jaroslav. Politická korektnost (PC) ve výuce angličtiny (Political correctness ? teaching implications). In Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole. 1st ed. Ústí nad Labem: FSE Ústí nad Labem, 2005. p. 70-74. ISBN 80-7044-694-3.
 82. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda (Gender of prison: the prison of gender). In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. p. 126-141, 15 pp.
 83. ŠMÍDOVÁ, Iva. Rod ženský (recenze) (Feminine gender (book review)). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005, vol. 41, No 1, p. 171-174, 200 pp. ISSN 0038-0288.
 84. LIŠKOVÁ, Kateřina. Taky chcete být normální? Homosexuálové, manželství a rodina. (Do You Wanna Be Normal Too? Homosexuals, Marriage, and Family). Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, vol. 38, No 1, p. 45-50. ISSN 1211-5770.
 85. 2004

 86. ŠMÍDOVÁ, Iva. "Active fatherhood" - mezinárodní seminář (Dánsko - Dr. Svend Aage Madsen, Slovensko, ČR) (Active fatherhood - international workshop). 2004.
 87. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení (Gender of prison). In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004. p. 115-122, 7 pp. ISBN 80-8055-999-6.
 88. ZIKOVÁ, Markéta and Pavel CAHA. Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů) (Disconcord with a girl?). In Karlík, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 71-78. ISBN 80-210-3595-1.
 89. DOLEŽALOVÁ, Iva. Postavení a role ženy v křesťanství (Status and the role of Woman in the Christian Religion). In FORMÁNKOVÁ, Lenka and Kristýna RYTÍŘOVÁ. ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, 2004. p. 151-167. ISBN 80-903228-3-2.
 90. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Reflexoes sobre o estatuto da personagem feminina nos romances de António Lobo Antunes (Essay on the woman character in the novels by Antonio Lobo Antunes). In A escrita e o mundo em António Lobo Antunes. 1st ed. Lisabon: Publicações Dom Quixote, 2004. p. 241-251, 10 pp. ISBN 972-20-2456-6.
 91. ŠMÍDOVÁ, Iva. Rodiny, kde pečují otcové (Families where fathers mother). Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, vol. 2004, No 4, p. 10-12. ISSN 1213-0028.
 92. HLADKÁ, Zdeňka. Soukromá korespondence z hlediska rodových diferencí (Private correspondence from gender differences aspect). In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. 1st ed. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. p. 469-475. ISBN 80-8055-979-1.
 93. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. p. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.
 94. 2003

 95. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER and Vladimír ZNOJIL. A gender-specific association between a novel A5495G variant in the endothelial nitrix oxide synthase gene (NOS3) and respiratory allergy in the Czech population. Eur.Respir.J. Leeds: Maney Publishing, 2003, vol. 22, Suppl 45, p. 581. ISSN 0904-1850.
 96. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách (Does Prison Have a Gender? Maskulinity and Femininity in Prison Subcultures). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, vol. 39, No 4, p. 469-486, 17 pp. ISSN 0038-0288.
 97. ŠMÍDOVÁ, Iva. "Matkové" (Men Who "Mother"). In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. p. 157-176, 19 pp. ISBN 80-86598-61-6.
 98. ŠMÍDOVÁ, Iva. Men in the Czech Republic (According to Different Men). In Men in the Global World: Integrating Post-Socialist Perspectives. 1st ed. Helsinki, Finsko: Kikimora Publishers, 2003. p. 159-175. ISBN 952-10-1308-7.
 99. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš (Partnership in prisoner's subcultures). In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003. p. 223-249, 26 pp. ISBN 80-86598-61-6.
 100. FERENČUHOVÁ, Slavomíra. "Socialistická žena" pred a po roku 1989. Odraz politických udalostí v príbehoch bývalých členiek Slovenského zväzu žien (The socialis woman before and after 1989.). In SZALÓ, Csaba and Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 91-110, 19 pp. Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 101. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů (Prison as a Space and Time of Men). ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, vol. 2003, No 1, p. 42-43. ISSN 1213-6212.
 102. HROBAŘOVÁ, Hana. Vymezení hlavních principů koncepce udržitelného rozvoje (The main principles of The Sustainable Development concept). In MnedelNET 2003, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1st ed. Brno: MZLU, 2003. p. 38-45. ISBN 80-7157-719-7.
 103. 2002

 104. ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži v České republice podle Jiných mužů (Men in the Czech Republic (According to selected Different men)). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, 7/2002, No 7, p. 89-117. ISSN 1212-365X.
 105. 2000

 106. MACEK, Petr, Ivo ČERMÁK and I. HŘEBÍČKOVÁ. Social representations of violence against women: gender differences in adolescents. In Proceedings, p. 177, Fifth International conference on social representations. Montreal, Canada; 29.8.-2.9., 2000.
 107. 1999

 108. OSECKÁ, L., Petr MACEK and O. ŘEHULKOVÁ. Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: rozdíly mezi dívkami a chlapci. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1999, vol. 43, No 2, p. 97-105. ISSN 0009-062X.
 109. 1998

 110. MACEK, Petr. Dívky a chlapci v adolescenci: rodové stereotypy nebo pohlavní rozdíly? In D. Heller (Red.), Psychologie pro třetí tisíciletí. Abstrakt. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 1998. p. s.40.
 111. 1995

 112. SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností (Toward a transfiguration of the world: the social construction of experience). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, vol. 31, No 3, p. 345-356. ISSN 0038-0288.
Display details
Displayed: 25/9/2023 06:40