JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument (Why Explanation is not an Argument). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, vol. 2004, No 1, p. 1-8. ISSN 1212-9097.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proč vysvětlení není argument
Name (in English) Why Explanation is not an Argument
Authors JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Profil - Elektronický časopis pro filozofii, Brno, Katedra filosofie FF MU, 2004, 1212-9097.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English explanation; logical empiricism; philosophy of science
Tags explanation, logical empiricism, philosophy of science
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 16/3/2012 13:49.
Abstract
Článek se zabývá koncepcí vysvětlení, která je založena na myšlence, že vysvětlení jedinečných jevů spočívá v jejich subsumpci pod obecné zákony. První část článku představuje deduktivně-nomologický a induktivně-statistický model vysvětlení a pokouší se vymezit, v čem spočívají jejich základní odlišnosti. Druhá část pak shrnuje základní námitky vůči této koncepci a ukazuje, proč tuto úvahu o vysvětlení není možné považovat za uspokojující.
Abstract (in English)
The article deals with the conception of explanation which is based on the view that particular facts are explained by subsuming them under general laws. The first part of the article explicates deductive-nomological and inductive-statistical model of explanation and attempts to specify the differences between them. The second part sums up the main objections to this conception of explanation and shows this account of explanation as unsatisfactory and unaccepted.
PrintDisplayed: 15/6/2024 18:28