ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 6, s. 298-302. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové trendy v léčbě schizofrenie
Název anglicky New Trends in the Therapy of Schizophrenia
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant).
Vydání Česká a Slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/05:00014066
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky schizophrenia; remission; compliance
Štítky compliance, remission, schizophrenia
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 11. 3. 2009 14:00.
Anotace
Před nástupem psychofarmakologické éry bylo hlavním cílem léčby schizofrenie zlepšení péče o sebe sama, snížení agresivity a sebepoškozování. Po nástupu antipsychotik (AP) se stávaly cíle léčby stále více ambiciózní. V současné době je cílem remise, zlepšené fungování a uspokojivá kvalita života. Remise je analogicky jako u afektivní poruchy definována symptomatologicky. Dosažení remisí významně souvisí s kompliancí (adherencí k léčbě). Studie věnující se této problematice ukazují, že circa 2/3 nemocných neberou AP tak jak mají, respektive je neberou vůbec. Studie ADHES se zaměřila na údaje o tom, jak vnímají faktory vedoucí k nedostatečné adherenci psychiatři. Anonymním dotazníkovým průzkumem, do kterého bylo zapojeno 80 psychiatrů a 820 jejich pacientů, bylo zjištěno, že názory českých psychiatrů se neliší od názorů psychiatrů ostatních evropských zemí. Výskyt částečné kompliance a nonkompliance hodnotí v souladu s dostupnými literárními údaji. Přibližně u poloviny nemocných přičítají významnou roli zhoršení kognitivních funkcí, životním podmínkám a stigmatizaci, u menšího počtu abúzu. S dostupností atypických AP (která jsou lépe snášena, prvního dlouhodobě působícího atypického injekčního AP(může pozitivně ovlivnit komplianci)a soustavnou psychoedukací, se stává dosažení remise reálné.
Anotace anglicky
Before the psychopharmacological era, the main aims of treatment were the improvement of self-care, reduction of aggression and self-injury. After the arrival of antipsychotics(AP) the aims of treatment have been becomming more ambitious. Nowadays, remission,improvement of functioning and quality of life are the goals. Remission is defined in terms of symptoms, similarly to affective disorders. Remission is significantly connected with compilance(adherence to the treatment). Studies dealing with these problems suggest that about two thirds of patients do not take AP as prescribed, or even do not take them at all. The ADHES study was aimed at psychiatrists understanding of factors leading to insufficient adherence. Questionnaire-based naturalistic survey that incorporated 80 psychiatrists and 820 of their patients has found that Czech psychiatristsopinions do not differ from those of psychiatrists from other countries.The incidence of partial compliance and noncompliance has been evaluated in accordance with the available literature. Psychiatrists judged that the impairment of cognitive functioning,life conditions and stigma were important factors in about half of their patients, in smaller proportion of patients it was co-morbid substance abuse. With the availability of atypical AP(with better tolerability), long-acting atypicals(positive influence of compliance) and continuous psychoeducation, remission becomes an attainable clinical goal.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 1. 3. 2021 09:25