MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995, 52 s. Výzkumné studie/Research Papers 1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie
Název anglicky Institutionalisation of Poverty in the Czech Republic
Autoři MOŽNÝ, Ivo (203 Česká republika) a Petr MAREŠ (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, 52 s. Výzkumné studie/Research Papers 1, 1995.
Nakladatel Nadace Start
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/95:00030164
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky poverty; entitlements; social welfare
Štítky entitlements, poverty, social welfare
Změnil Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 14:51.
Anotace
Tato studie je prvním shrnutím studované problematiky, přehledem empirické evidence problému a pokusem o kritické přiblížení konceptuálního rámce, v němž je problém chudoby analyzovatelný. Současnou legitimaci majetku jako základní formy sociální moci musí doplňovat legitimace chudoby jako respektovaného sociálního statu, kterého požívá nevyhnutelně určitá část každé demokratické společnosti. Chudoba není jen sociální status, nýbrž je to zároveň i sociální vztah. Jistá míra redistribuce mezi chudými a bohatými není jen věcí svědomí a srdce, ale i věcí rozumu a společenského zájmu. Sociální konsensus o pravidlech akumulace, redistribuce a ochrany majetku může vzniknout jen ve veřejné debatě, otevřené všem zúčastněným. Základem každé sociální politiky musí být naprosto otevřené pojmenovaní věci. Jedním z podstatných cílů těchto politik musí být i dekriminalizace deklasovaných. Je to v české společnosti úzce spojeno s problematikou etnické menšiny Rómů.
Anotace anglicky
This article is focused on process of constitution of poverty status in the Czech Republic after 1989.
VytisknoutZobrazeno: 25. 7. 2024 08:53