HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 122-140. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce.
Název anglicky Low-qualified on the labour market
Autoři HORÁKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. od s. 122-140, 19 s. FSS MU, 2005.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/05:00014580
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-210-3867-5
Klíčová slova anglicky labour market
Štítky labour market
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Změněno: 31. 3. 2010 14:33.
Anotace
Studie se pokouší objasnit pozici osob s nízkou kvalifikací, resp. nízkým lidským kapitálem na pracovním trhu v ČR i v kontextu zemí Evropské unie. Poukazuje na souvislosti mezi charakteristikami a chováním samotných nízkokvalifikovaných (malá adaptabilita a flexibilita, nedostatečné dovednosti a znalosti neodpovídající požadavkům současné tzv. znalostní společnosti, nízká motivace k participaci na pracovním trhu) a požadavky zaměstnavatelů na pracovní sílu (selekce výhodnějších a méně nákladných uchazečů při najímání i výcviku pracovní síly). Studie se rovněž snaží ukázat možné implikace této problematiky pro politiku pracovního trhu a šířeji pro veřejnou politiku a zdůrazňuje význam dlouhodobého posilování lidského kapitálu všech účastníků trhu práce, zejména pak osob s nízkým vzděláním, v jeho preventivní i kurativní rovině.
Anotace anglicky
In the presented paper we try to explain the labor market position of low-skilled people in the Czech Republic in comparison to the EU states. We point out the interconnection between low-skilled characteristics and their behavior (low adaptability and flexibility, insufficient knowledge and skills not corresponding to the contemporary knowledge-societies requests, low motivation in labor market participation) and employer labor force requirements (selection of more favorable and low expensive applicants during hiring and additional training process). This study also shows on labor market policy and public policy influence of this problem and emphasizes importance of long-term human capital reinforcing of all labor market participants (especially low-educated applicants).
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 7. 5. 2021 22:41