VLKOVÁ, Marcela, Vojtěch THON, Mária ŠÁRFYOVÁ, Luděk BLÁHA, Adam SVOBODNÍK, Jindřich LOKAJ a Jiří LITZMAN. Age dependency and mutual relations in T- and B- lymphocyte abnormalities in CVID patients. Clin Exp Immunol. Blaskwell Synergy, 2006, roč. 143, č. 2, s. 373-379. ISSN 0009-9104.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Age dependency and mutual relations in T- and B- lymphocyte abnormalities in CVID patients
Název česky Vliv věku a vzájemné vztahy mezi abnormalitami T- a B- lymfocytů u běžného variabilního imunodeficitu
Autoři VLKOVÁ, Marcela (203 Česká republika), Vojtěch THON (203 Česká republika), Mária ŠÁRFYOVÁ (703 Slovensko), Luděk BLÁHA (203 Česká republika), Adam SVOBODNÍK (203 Česká republika), Jindřich LOKAJ (203 Česká republika) a Jiří LITZMAN (203 Česká republika, garant).
Vydání Clin Exp Immunol, Blaskwell Synergy, 2006, 0009-9104.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30102 Immunology
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.747
Kód RIV RIV/00216224:14110/06:00018865
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000234647300023
Klíčová slova česky běžná variabilní imunodeficience
Klíčová slova anglicky Common variable immunodeficiency; T-lymphocyte subsets; B-lymphocyte subsets; differentiation antigens; age factor
Štítky age factor, B-lymphocyte subsets, common variable immunodeficiency, differentiation antigens, T-lymphocyte subsets
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., učo 403. Změněno: 2. 4. 2010 08:06.
Anotace
Common variable immunodeficiency (CVID) is primary hypogammaglobulinemia with unknown etiopathogenesis. Although various abnormalities of T- and B-cells were described, their pathogenetic roles are unclear. Markers associated with B-cell development were determined on B-lymphocytes (CD19+); T-lymphocyte development and activations markers were determined on CD4+ and CD8+ T-lymphocytes in 42 CVID patients and in 33 healthy controls. Abnormalities in CD4+ T-lymphocyte activation markers (increase in CD29, HLA-DR, CD45RO, decrease in CD27, CD62L, CD45RA) were particularly observed in patients with a decreased number of memory (CD27+) and mature (CD21+) B-cells (group Ia according to Freiburg classification), while abnormalities observed in CD8+ cells (increase in CD27 and CD28 and decrease in HLA-DR, CD57 and CD38) did not depend on grouping patients together according to B-lymphocyte developmental subpopulations. The expression of CD27 and CD45RA on CD4+ T-lymphocytes, such as the percentage of IgD+CD27- and IgD+CD27+ cells in B-lymphocytes, showed age dependency to be more significant than in the control group.
Anotace česky
Byly sledovány vztahy mezi abnormalitami počtů lymfocytárních subpopulací a expresí různých aktivačních a diferencičních znaků u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem (CVID) a u kontrolních osob. Byl též prokáznán vliv věku pacientů na expresi antigenů CD45RA na CD4+ buněkách, stejně jako na některé B-lymfocytární subpopulace.
Návaznosti
NR7981, projekt VaVNázev: Lymfocytární subpopulace u pacientů s humorálními imunodeficity
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 20:32