PITNER, Tomáš and Pavel DRÁŠIL. An E-learning 2.0 Environment - Principles, Technology and Prototype. Journal of Universal Computer Science. Graz: Graz University of Technology, 2006, vol. 2006, I-KNOW, p. 543-550. ISSN 0948-6968.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name An E-learning 2.0 Environment - Principles, Technology and Prototype
Name in Czech Platforma pro E-learning 2.0 - principy, technologie a prototyp
Authors PITNER, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor) and Pavel DRÁŠIL (203 Czech Republic).
Edition Journal of Universal Computer Science, Graz, Graz University of Technology, 2006, 0948-6968.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/06:00015405
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English E-learning 2.0; LMS; Web 2.0; blog; wiki; REST; XML; Adaptive XML Inclusions; L2 Platform
Tags Adaptive XML Inclusions, blog, E-learning 2.0, L2 Platform, LMS, rest, Web 2.0, Wiki, XML
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Drášil, Ph.D., učo 39305. Changed: 24/6/2008 08:43.
Abstract
With the current shift in web technology called Web 2.0, many e-learning experts compare the traditional view of e-learning with the expected level of e-learning services and find common problems with present LMS platforms. Primarily, we will identify the most important properties of an E-learning 2.0 platform. Secondly, a prototype, Java-based open-source E-learning 2.0 platform L2 will be introduced and evaluated.
Abstract (in Czech)
V souvislosti s nástupem nových webových technologií, souhrnně označovaných jako "Web 2.0" se zviditelňuje i rozdíl mezi tradičními formami elektronické podpory výuky, poskytovanou tradičními systémy pro řízení výuky, a očekávanou úrovní e-learningových služeb. V příspěvku jsou identifikovány nejdůležutější koncepty, typické pro platformy podporující tzv. "E-learning 2.0", a je představeno i prototypové řešení s otevřenými zdrojovými kódy, vyvinuté v jazyce Java.
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
PrintDisplayed: 25/7/2024 14:33