Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. RAMBOUSEK, Adam, Miloš JAKUBÍČEK and Iztok KOSEM. New developments in Lexonomy. Online. In Kosem, I., Cukr, M., Jakubíček, M., Kallas, J., Krek, S. & Tiberius, C. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2021 conference. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o., 2021, p. 455-462. ISSN 2533-5626.

  2016

  1. RAMBOUSEK, Adam. Pre-processing Large Resources for Family Names Research. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016, p. 105-109. ISBN 978-80-263-1095-2.

  2009

  1. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009, p. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
  2. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. E-learning a sémantika (E-learning and semantics). In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, p. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
  3. KLIMEŠ, Daniel, Miroslav KUBÁSEK, Roman ŠMÍD and Ladislav DUŠEK. Internet-based system for anti-tumor chemotherapy evaluation. Computer Methods and Programs in Biomedicine. ELSEVIER, 2009, 93/2009, No 3, p. 292-296. ISSN 0169-2607.
  4. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1st ed. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, p. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.

  2008

  1. HORÁK, Aleš, Karel PALA and Adam RAMBOUSEK. Handling Multilingual Lexical Resources with Web based tools. In Internet and modern society: Proceedings of the XI All-Russia Joint Conference. Petrohrad, Rusko: Faculty of Philology and Arts of St. Petersburg State University, 2008, p. 96-106. ISBN 978-5-8465-0871-2.
  2. HŘEBÍČEK, Jiří and Jana SOUKOPOVÁ. Informační podpora dobrovolného reportingu (Information support of corporate reporting). In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008, p. 40-48. ISBN 978-80-210-4774-7.
  3. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. Správa více projektů a prezentace jejich výsledků (Multiple Projects Management and Presentation). In Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. 1st ed. Praha, ČR: ČVUT v Praze, 2008, p. 30-37. ISBN 978-80-248-1704-0.
  4. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ (MULTIPLE PROJECTS MANAGEMENT AND PRESENTATION). In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. 1st ed. Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2008, p. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.
  5. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jan NOVOTNÝ, Jindřich FÍNEK and Rostislav VYZULA. The structured storage of oncological chemoterapeutic regimens. In HEALTHINF 2008 – International conference on health informatics. Portugal: INSTICC Press, 2008, 6 pp. ISBN 978-989-8111-16-6.

  2007

  1. KISZA, Karel, Matěj ŠTEFANÍK and Jaroslav RÁČEK. Computation Library Arrow. In Sustainability accounting and reporting at micro-economic and macro-ecomomic levels. Pardubice: University of Pardubice, 2007, p. 67-70. ISBN 978-80-7194-971-8.
  2. KOVÁŘ, Vojtěch. Corpus Query System Bonito - Recent Development. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masaryk University, 2007, p. 71-76. ISBN 978-80-210-4471-5.
  3. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petr BRABEC, Jan NOVOTNÝ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ and Luboš PETRUŽELKA. Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení (IT solution for library of chemotherapy regimens). 1st ed. Brno: IBA, 2007, 32 pp. 1.0. ISBN 978-80-7392-002-9.
  4. KISZA, Karel and Jaroslav RÁČEK. Informační systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod (Information system for ecological assessment of surface waters). In Tvorba softwaru 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 45-50. ISBN 978-80-248-1427-8.
  5. RÁČEK, Jaroslav, Karel KISZA, Jan HODOVSKÝ and Petr BRABEC. Information System for Processing of Taxonomy Diversity Data. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2007, p. 195-200. ISBN 978-80-210-4370-1.
  6. KISZA, Karel, Matěj ŠTEFANÍK and Jaroslav RÁČEK. Výpočetní knihovna Arrow (Computation library Arrow). In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, p. 84-87. ISBN 978-80-7194-970-1.

  2006

  1. PITNER, Tomáš and Pavel DRÁŠIL. An E-learning 2.0 Environment - Principles, Technology and Prototype. Journal of Universal Computer Science. Graz: Graz University of Technology, 2006, vol. 2006, I-KNOW, p. 543-550. ISSN 0948-6968.
  2. RAMBOUSEK, Adam and Martin KUDLEJ. DEBVisDic: Wordnet editor and browser based on DEB II platform. In First Central European Student Conference in Linguistics: Abstracts. Budapest, Hungary: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, 2006, p. 29-30.
  3. PAVLOVIČ, Jan. Efektivní metody vedení závěrečných prací (Efective Methodology for Thesis Supervision). In sborník Technologie pro e-vzdělávání. první. Praha: ČVUT Praha, 2006, p. 14-20, 90 pp. ISBN 80-01-03512-3.
  4. HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK and Pavel RYCHLÝ. New clients for dictionary writing on the DEB platform. In DWS 2006: Proceedings of the Fourth International Workshop on Dictionary Writings Systems. 2006th ed. Torino, Italy: Lexical Computing Ltd., U.K., 2006, p. 17-23. ISBN 0-620-36890-X.
  5. KISZA, Karel and Matěj ŠTEFANÍK. Výpočetní knihovna pro systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod (Computational library for assesment of the ecological state of surface waters). In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 39-42. ISBN 80-210-4146-3.

  2005

  1. HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK and Martin POVOLNÝ. DEBVisDic - First Version of New Client-Server Wordnet Browsing and Editing Tool. In Proceedings of the Third International WordNet Conference - GWC 2006. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2005, p. 325-328. ISBN 978-80-210-3915-5.
  2. SOJKA, Petr. DVD 10@FI -- moderní forma šíření studijních materiálů (DVD 10@FI -- modern form of study materials dissemination). In Sborník 6. semináře eLearning a 5. ročníku soutěže eLearning. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, p. 371-373. ISBN 80-7041-595-9.
  3. PROCHÁZKA, Martin and Jan BLAŤÁK. Klasifikace XML dokumentů (XML documents classification). In Znalosti 2005, sborník příspěvků. 1st ed. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2005, p. 282-289. ISBN 80-248-0755-6.
  4. KUBA, Martin. Tutoriál Web Services (Web Services Tutorial). XXVI. konference EurOpen.CZ. Monínec, 2005.

  2004

  1. PITNER, Tomáš and Jan PAVLOVIČ. DocBook a jeho využití (Docbook and its Applications). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2004, XIV, No 5, p. 10-14. ISSN 1212-0901.
  2. PITNER, Tomáš. Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (Modern Markup Languages and their Applications). Brno: Masarykova univerzita, 2004, 110 pp.
  3. HORÁK, Aleš and Pavel SMRŽ. New Features of Wordnet Editor VisDic. Romanian Journal of Information Science and Technology. Romanian Academy, 2004, vol. 7, 1-2, p. 201-214. ISSN 1453-8245.
  4. OCELKOVÁ, Šárka. Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference. In Tvorba softwaru 2004. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava ve spolupráci s MARQ, 2004, p. 208-216. ISBN 80-85988-96-8.
  5. SOJKA, Petr. Technologie multimediálního publikování na DVD: zkušenosti z projektu 10@FI (Technologies of multimedia publishing on a DVD-ROM: experience from project 10@fi). In Sborník 5. semináře eLearning a 4. ročníku soutěže eLearning. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, p. 198-206. ISBN 80-7041-798-6.

  2003

  1. ADÁMEK, Petr. Efektivita signatur při navigaci v XML. In Datakon 2003. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003, p. 163-172. ISBN 80-210-3215-4.
  2. PAVLOVIČ, Jan and Tomáš PITNER. e-learning a DocBook (e-learning and DocBook). In Technologie pro e-vzdělávání. Praha: ČVUT FEL, 2003, p. 30-40, 79 pp. ISBN 80-01-02761-9.
  3. PAVLOVIČ, Jan. Inteligentní dokumentace a DocBook. první. Ostrava: TANGER s.r.o., 2003, p. 95-97, 112 pp. ISBN 80-85988-90-9.
  4. SMRŽ, Pavel. Lexical Semantic Databases in XML. In Seminar on Lexical Semantics without Stable Word Meaning. 2003rd ed. Bolzano, Italy: Mitteleuropa Foundation, 2003, p. 2-11.
  5. PITNER, Tomáš. Lightweight Personalization of XML E-learning Materials. In Proceedings of the Berliner XML Tage Conference. 1st ed. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2003, p. 361-369. ISBN 3-88579-116-1.
  6. OCELKOVÁ, Šárka. Návrh a realizace WWW prezentace ČKR (Propose add Realization CRC WWW Presentation). In Tvorba softwaru 2003. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2003, p. 161-169. ISBN 80-85988-83-6.
  7. ŽABIČKA, Petr. OAI-PMH: Protokol pro metadatovou interoperabilitu (OAI-PMH: Protocol for metadata interoperability). Online. In Automatizace knihovnických procesů. 1st ed. Praha: ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2003, p. 42-50. ISBN 80-01-02738-4.
  8. KRAJÍČEK, Ondřej and Petr HOLUB. Portable and Efficient Replacement for Web Services Messaging Protocol. Budapest, Hungary: Microsoft Research, 2003. MSR Academic Conference.
  9. HORÁK, Aleš and Pavel SMRŽ. VisDic - Wordnet Browsing and Editing Tool. In Proceedings of the Second International WordNet Conference - GWC 2004. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2003, p. 136-141. ISBN 978-80-210-3302-3.
  10. KUBA, Martin. XML snadno a rychle. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. 2003, roč. 13, č. 3, p. 4-9. ISSN 1212-0901.

  2002

  1. PITNER, Tomáš. Building Complex XSLT Applications. In Proceedings of the IADIS International Conference WWW/Internet 2002. 1st ed. Lisboa, Portugal: IADIS, 2002, p. 689-692. ISBN 972-9027-53-6.
  2. SMRŽ, Pavel. Lexical Databases in XML: A Case Study of Up-Translation of the Dictionary of Literary Czech Language. In Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress. Copenhagen, Denmark: CST, Copenhagen, Denmark, 2002, p. 729-734. ISBN 87-90708-09-1.
  3. SMRŽ, Pavel. Storing and retrieving Wordnet database (and other structured dictionaries) in XML lexical database management system. In Proceedings of the First International Global WordNet Conference. Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, 2002, p. 201-206.
  4. PITNER, Tomáš. Webové služby - co, proč, jak a za kolik (Web Services - what, why, how?). In Informační technologie pro praxi. 1st ed. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2002, p. 75-81. ISBN 80-85988-79-8.
  5. HOLUB, Petr. XML Router Configuration Specifications and Architecture Document. Praha: CESNET z.s.p.o., 2002.

  2001

  1. KVASNIČKA, Michal. ConTeXt. In SLT 2001 Sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu SLT 2001. Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2001, p. 99-109. ISBN 80-7302-009-2.
  2. PAZDZIORA, Jan. Converting Web Applications to Data Components: Design Methodology. In The Twenty-Fifth Annual International Computer Software & Applications Conference. Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 2001, p. 31-36. ISBN 0-7695-1372-7.
  3. SMRŽ, Pavel. Slovníková data ve formátu XML (Dictionary data in the XML standard). In Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. Bratislava, Slovenská republika: VEDA - vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava, 2001, p. 168-180. ISBN 80-224-0692-9.
  4. PITNER, Tomáš. XML a informační systémy (XML and Information Systems). In Sborník přednášek Tvorba software 2001. 1st ed. Ostrava: Tanger s.r.o., 2001, p. 135-142. ISBN 80-85988-59-3.

  2000

  1. ŽABIČKA, Petr. Dublin Core - metadata pro popis elektronických dokumentů (Dublin Core - metadata for description of electronic documents). In Datasem 2000, sborník konference. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, p. 193-201. Datasem 20. ISBN 80-210-2428-3.
  2. ŘEPIŠOVÁ, Zuzana. XML - příklady aplikací. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 2000, vol. 10, No 5, p. 3-6. ISSN 1212-0901.
  3. PITNER, Tomáš. XML: Nejen pro Internet (XML: Not just for Internet). Connect. Brno: Computer Press, 2000, vol. 5, No 3, p. 25-28. ISSN 1211-3085.
  4. PITNER, Tomáš. XML technologie pro elektronický obchod (XML Technologies for E-commerce). In Informační technologie pro praxi. 1st ed. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2000, p. 107-112. ISBN 80-85988-85-6.

  1999

  1. PITNER, Tomáš. Nástroje pro zpracování XML a RDF dat (Tools for processing XML and RDF data). In Letní škola Informační systémy a jejich aplikace. 1st ed. Brno: FAST VUT Brno, 1999, p. 144-150. ISBN 80-214-1397-2.
Display details
Displayed: 16/6/2024 17:01