GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. Správa více projektů a prezentace jejich výsledků (Multiple Projects Management and Presentation). In Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. 1st ed. Praha, ČR: ČVUT v Praze, 2008, p. 30-37. ISBN 978-80-248-1704-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správa více projektů a prezentace jejich výsledků
Name (in English) Multiple Projects Management and Presentation
Authors GREGAR, Tomáš (203 Czech Republic), Radka POSPÍŠILOVÁ (203 Czech Republic) and Tomáš PITNER (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, ČR, Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání, p. 30-37, 8 pp. 2008.
Publisher ČVUT v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00024179
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-248-1704-0
Keywords in English Agile programming; extreme programming; Python; Subversion; Project management system; Web 2.0; tagging; XML; Wiki; plug-in
Tags Agile programming, extreme programming, plug-in, Project management system, Python, Subversion, tagging, Web 2.0, Wiki, XML
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Changed: 8/1/2009 11:20.
Abstract
Tento příspěvek představuje problémy a požadavky při nutnosti spravovat více projektů paralelně. Ukazuje postupy, které byly pro jejich řešení navrhnuty a používají se na FI MU. Hlavní část je pak věnována popisu vývoje a vlastností systému "Deep Thought", který vznikl na základě dříve používaných nástrojů a dává si za úkol je sjednotit pro lepší uživatelský komfort (pro správce, programátory i uživatele).
Abstract (in English)
This paper introduces possible issues and requirements in multiple project management. It also shows the processes developed and currently used at Faculty of Informatics, Masaryk University. These processes (and maintaining utilities) built up the base, which was used in designing and later developing presentation system "Deep Thought". An aim of this system is - in short - to allow managers, programmers and even end-users better manage, update and use stored projects.
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
PrintDisplayed: 24/7/2024 01:00