STEHLÍK, Petr. La productividad de los elementos prefijales cultos en los anuncios de cosmética. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita, 2006, L 27, č. 1, s. 29-35. ISSN 0231-7532.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název La productividad de los elementos prefijales cultos en los anuncios de cosmética
Název česky Produktivita prefixálních elementů v reklamách na kosmetiku
Název anglicky Productivity of the Prefixal Elements in the Cosmetic Advertising
Autoři STEHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání Études Romanes de Brno, Brno, Masarykova univerzita, 2006, 0231-7532.
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00017701
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Španělština; jazyk reklamy; kosmetika; prefixace; neologická produktivita
Klíčová slova anglicky Spanish; Advertising Language; Cosmetics; Prefixation; Neological Productivity
Štítky Advertising, Cosmetics, Language, Neological, Prefixation, productivity, Spanish
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., učo 17983. Změněno: 11. 4. 2010 09:37.
Anotace
Según nuestra investigación, en los anuncios impresos de cosmética predomina claramente el elemento prefijal anti-. Su productividad neológica puede explicarse sobre todo por el motivo principal de la cosmética, es decir, la lucha contra el envejecimiento y algunos síntomas no deseados que lo acompañan. No obstante, dicho elemento también sirve como importante recurso de condensación. Además de anti- hemos podido identificar como elementos prefijales característicos de los anuncios de cosmética los morfemas bio-, micro- y dermo-.
Anotace česky
Jak ukazují výsledky našeho výzkumu, převládá jednoznačně ve španělských tištěných reklamách na kosmetiku prefixální element anti-. Jeho neologickou produktivitu lze vysvětlit především hlavním motivem reklam na kosmetické přípravky, jímž je boj proti stárnutí a některým negativním projevům tohoto procesu, avšak zmíněný element také slouží jako významný kondenzační prostředek. Kromě anti- se ukázaly být charakterisitické pro daný typ reklam také prefixální morfémy bio-, micro- a dermo-.
Anotace anglicky
Acording to the results of our research, in the written cosmetic advertising predominates the prefixal element anti-. It's neological productivity can be explained by the main motive of the cosmetics, i.e. the battle against aging and some not desired symptoms which accompany this process. The mentionned element also serves as an important linguistic resource of condensation. Besides of anti-, in particular the morphems bio-, micro- and dermo- proved to be the characteristic prefixal elements of the cosmetic advertising texts.
Návaznosti
MSM0021622407, záměrNázev: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 2. 2020 02:50