Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena. "Ĺúbezné dievčenské tváre miznú pomaly". Činnost Zdeňka Rossmanna v kontextu meziválečné reklamy. In Marta Sylvestrová, Jindřich Toman. Zdeněk Rossmann: horizonty modernismu. Brno: Moravská galerie v Brně, 2015. s. 137-150. ISBN 978-80-7027-284-8.
 2. 2009

 3. ONDREJOVÁ, Dana. Evropské výzvy pro českou regulaci tzv. product placement. In ONDREJOVÁ, Dana. Dny práva. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 14 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 4. ŘEHULOVÁ, Lenka. Informace o podnikání advokáta v podmínkách právní úpravy České republiky. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 17, č. 3, s. 82-86. ISSN 1210-6410.
 5. ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. product placement: evropské výzvy pro českého zákonodárce. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 2009, číslo 2, 5 s. ISSN 1210-6410.
 6. 2007

 7. STEHLÍK, Petr. Observancia y violación de los principios de cortesía en los textos publicitarios. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2007, L28, č. 1, s. 235-241, 288 s. ISSN 0231-7532.
 8. 2006

 9. PAVELKA, Jiří. Analýza prostředků manipulace u reklamního plakátu. Filozofická fakulta Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, SR, 2006.
 10. URBANOVÁ, Ludmila. Interaction of Spoken and Written Language in Newspaper Advertising. In Discourse and Interaction 2. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 173-180. ISBN 80-210-4203-6.
 11. STEHLÍK, Petr. La productividad de los elementos prefijales cultos en los anuncios de cosmética. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006, L 27, č. 1, s. 29-35. ISSN 0231-7532.
 12. JIRÁKOVÁ, Pavlína a Vojtěch STRAKA. Specifika reklamy ve venkovském prostředí : kontrasty a paradoxy ovlivňování podoby venkova reklamou. In Venkovská krajina 2006. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006. s. 87-90. ISBN 80-239-7166-2.
 13. 2005

 14. STEHLÍK, Petr. Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, L 26, č. 1, s. 107-116. ISSN 0231-7532.
 15. VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama : (vybrané kapitoly). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 330 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 284). ISBN 80-210-3607-9.
 16. ONDREJOVÁ, Dana. Regulace reklamy v právu Evropských společenství. Část I. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2005, roč. 2005, č. 6, 7 s. ISSN 1211-1120.
 17. ONDREJOVÁ, Dana. Regulace reklamy v právu Evropských společenství. Část II. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2005, roč. 2005, č. 7, 5 s. ISSN 1211-1120.
 18. 2004

 19. STEHLÍK, Petr. Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, L 25, č. 1, s. 69-77. ISSN 0231-7532.
 20. ONDREJOVÁ, Dana. K některým aktuálním projevům srovnávací reklamy v České republice. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2004, roč. 2004, č. 10, 3 s. ISSN 1211-1120.
 21. 2003

 22. VLČKOVÁ, Jitka. Personal Advertisements in a Tabloid and a Broadsheet. In Brno Studies in English. 29. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2003. s. 37-43. ISBN 80-210-3283-9.
 23. 2002

 24. DOLEŽAL, Michael, Charles R. TAYLOR a Greg P. BONNER. Advertising in the Czech Republic: Czech Perceptions of Effective Advertising and Advertising Clutter. New Directions in International Advertising Research. USA: Elsevier Science Ltd., 2002, č. 12, s. 137-148. ISSN 0-7623-0950-4.
 25. KRČMOVÁ, Marie. Výzkum funkčních stylů. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. 11 s. ISBN 1211-1791.
 26. 1998

 27. HAJN, Petr. Veřejnoprávní a soukromoprávní regulace reklamy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 1, s. 5-20. ISSN 1210-9126.
 28. 1997

 29. HAJN, Petr. K souběhu autorského a soutěžního práva v reklamě. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1997, roč. 6, č. 1, s. 1-7. ISSN 1210-4043.
 30. HAJN, Petr. Šokující reklama a její sankcionování. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1997, roč. 6, č. 1, s. 21-24. ISSN 1211-1120.
 31. HAJN, Petr. Závadná reklama a odpovědnost médií. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1997, roč. 5, č. 5, s. 271-277. ISSN 1210-6410.
 32. 1995

 33. HAJN, Petr. K testování výrobků a služeb ve sdělovacích prostředcích. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 6, s. 13-17. ISSN 1210-4043.
 34. HAJN, Petr. Nevinná nadsázka nebo nepravda v reklamě. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 7, s. 12-14. ISSN 2100-0765.
 35. HAJN, Petr. Použití politiků v reklamě. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 2, s. 11-15. ISSN 1210-4043.
 36. HAJN, Petr. Racionalita v zákonodárství a regulace reklamy. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1995, roč. 1, č. 7, s. 310-311. ISSN 1211-037X.
 37. HAJN, Petr. Reklama daňových poradců. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1995, roč. 3, č. 3, s. 19-21. ISSN 1210-6739.
 38. HAJN, Petr a R. HAJNOVÁ. Reklama na léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1995, roč. 3, č. 6, s. 226-229. ISSN 1210-6410.
 39. HAJN, Petr. Reklama využívající biblické motivy. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1995, roč. 3, č. 6, s. 256-258. ISSN 1210-6410.
 40. HAJN, Petr. Umělci a sportovci v reklamě. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1995, roč. 3, č. 2, s. 55-57. ISSN 1210-6410.
 41. HAJN, Petr. Zákon o reklamě a jeho ustanovení. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 7-8, s. 1-5. ISSN 1210-4043.
 42. 1994

 43. HAJN, Petr. Nevyžádaná reklama prostřednictvím telefaxu - Vrchní zemský soud Berlín. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1994, roč. 2, č. 8, s. 180-181. ISSN 1210-6410.
 44. HAJN, Petr. Reklama a ochrana osobnosti. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1994, roč. 2, č. 8, s. 265-267. ISSN 1210-6410.
 45. HAJN, Petr. Reklama alkoholických nápojů. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1994, roč. 2, č. 3, s. 73-76. ISSN 1210-6410.
 46. HAJN, Petr. Skrytá reklama. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 5, s. 6-11. ISSN 1210-4043.
 47. 1992

 48. HAJN, Petr. Reklamní agentura a právní odpovědnost. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1992, roč. 2, č. 28, s. 56-57. ISSN 1210-0714.
 49. HAJN, Petr. Skrytá reklama nebo plnění zpravodajské povinnosti. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1992, roč. 2, č. 13, s. 64-65. ISSN 1210-0714.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2022 03:22