RŮŽIČKOVÁ, Dana. Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. s. 281-289. ISBN 80-86488-35-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum
Název anglicky Albert the Great in the First Tractate of the Summa recreatorum
Autoři RŮŽIČKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, od s. 281-289, 9 s. 2006.
Nakladatel Matice moravská
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00017848
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-86488-35-7
Klíčová slova anglicky Albert the Great; Summa recreatorum; medieval collections; commentaries; Aristotle; medieval questions
Štítky Albert the Great, Aristotle, commentaries, medieval collections, medieval questions, Summa recreatorum
Změnil Změnila: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D., učo 19736. Změněno: 14. 12. 2006 16:01.
Anotace
Summa recreatorum je anonymní kompilace, která byla napsána pro dvůr Karla IV. a měla sloužit zábavě středověkých intelektuálů na hostinách. Příspěvek je věnován otázkám o rybách a vejcích. Většina z nich byla převzata z komentáře Alberta Velikého k Aristotelovu spisu De animalibus, aniž by zde byl Albert Veliký jako pramen uveden. Tyto otázky byly nepochybně opsány z nedochované předlohy, kterou používal nejen autor Summy recreatorum, ale i autor jiného středověkého spisu s podobným zaměřením – Mensa philosophica. V příspěvku se zkoumá zacházení autora Summy s jeho předlohou, míra přizpůsobování a upravování textu s ohledem na předpokládané publikum.
Anotace anglicky
The Summa recreatorum is an anonymous compilation written for the court of Charles IV., and was aimed for the entertainment of medieval intellectuals at feasts. The paper deals in detail with questions on fish and eggs. Most of these questions were taken over from Albert the Great's commentary on Aristotle's treatise De animalibus, suppressing, however, its original source. The questions were undoubtedly copied from yet another, by now lost, copy that was exploited not only by the author of the Summa recreatorum, but also by an author of another medieval treatise dealing with the same topic – the so called Mensa philosophica. The paper examines the way the author of the Summa treated his original source, and the extent to which the text was adapted and arranged with regard to the target audience.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 17:39