KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU. s. 391-417, 491 s. 2006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD"
Název česky Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD"
Název anglicky A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"
Autoři KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ.
Vydání 1. vyd. MU Brno, Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání, od s. 391-417, 491 s. 2006.
Nakladatel PdF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky questionnaire;intervention;cohort; habit-forming substances;pilot study;prevention;school;programme;pupils
Štítky cohort, habit-forming substances, intervention, pilot study, prevention, programme, Pupils, questionnaire, school
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 9. 1. 2007 19:17.
Anotace
V letech 2000-2002 byla provedena pilotní kohortová studie na vzorku téměř 300 dětí (přibližně polovina byla zapojena do intervence,polovina tvořila kontrolní skupinu) z 10 základních škol, sledovaných od 7.do 9. třídy.Celý projekt byl rozdělen na 3 části. První byla věnována obecným informacím o drogách, jejich riziku a vzniku závislosti, nenásilně zaváděla do práce s dětmi vrstevnické prvky, druhá se zabývala reklamou, asertivitou, způsoby odmítání, třetí specifickou prevencí a nejběžnějšími návykovými látkami. Pilotní vzorek vyšetřený pomocí anonymního dotazníku vykazoval v prvních 2 letech chodu projektu DDD významné rozdíly mezi postoji a znalostmi respondentů ovlivněných programem a dětmi z kontrolního souboru. Závěrečný rok projektu ukázal, že došlo u některých znaků k vyrovnání a smazání těchto rozdílů. Lze shrnout, že program DDD představuje určitý preventivní nástroj, kterým lze časově odsunout a snížit intenzitu negativních sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek) na zájmovou populační skupinu. V řadě případů nelze zcela negativní trendy zastavit (rostou u skupiny intervenované i kontrolní), avšak v případě cíleného a včasného preventivního zásahu pomaleji a s časovým odkladem. Materiály k projektu DDD byly vystaveny na Internetu na adrese http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/DDD/DDD.htm, kde je mohou všichni zájemci zdarma získat.
Anotace anglicky
The pilot cohort study realised in the period 200 – 2002 with sample of almost 300 children (half of them included in intervention, half was a control group) from 10 elementary schools, 7th and 9th classes. The whole project was divided into three parts. The first part followed the general information about drugs, risks and dependence, implemented the peer components. The second part was engaged in advertisement, assertivity, and ways of refuse. The third part was aimed on the specific prevention and habit forming substances. The pilot sample was realised by anonymous questionnaire embodied significant differences in the first two years of the project among attitudes and knowledge of respondents influenced by program and children of the control file. The final project year presented equation and elimination of these differences. We can summarize that program presents a prevention tool which can delay or eliminate the intensity of the negative socially pathological influences (abuses of drugs) of the population groups. In many cases is not possible to completely stop the negative trends (control groups and groups with intervention), but negative trends can be delayed and slow in case of the aimed early preventive intervention. Materials of the project were published and are free on the web page http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/DDD/DDD.htm.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2024 09:07