BAKOŠ, Eduard, David PÓČ a Jan BINEK. Lidské zdroje. Procesy, struktury a dokumenty. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, s. r. o., 2006. 150 s. Referenční příručka. ISBN 80-7380-013-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lidské zdroje. Procesy, struktury a dokumenty
Název anglicky Human Resources.Processes, Textures a Documents.
Autoři BAKOŠ, Eduard, David PÓČ a Jan BINEK.
Vydání 1. vydání. Plzeň, 150 s. Referenční příručka, 2006.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, s. r. o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-7380-013-6
Klíčová slova anglicky human resources;processes;documents
Štítky documents, human resources, processes
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 22. 5. 2009 14:24.
Anotace
Referenční příručka vytváří základy pro efektivní práci s oblastí liských zdrojů na úrovni Evropské unie, jednotlivých členských států, ale i regionů. Pro pochopení fungování této oblasti je důležité znát především klíčové procesy a dokumenty. Bez znalosti těchto procesů dnes není možné realizovat systematickou politiku v oblasti lidských zdrojů na úrovni národní či regionální. Příručka plně využívá potenciálu, který dnes přináší síť internet a snadnou formou čtenářům umožní dohledat celá znění dokumentů či procesů, které jsou v knize stručně popsány. V případě zájmu tak umožní čtenáři dohledat veškeré souvislosti mezi děním v oblasti politiky vzdělávání na úrovni evropské a národní či zjistit jaké jsou nejdůležitější opatření v oblasti mobility pracovní síly v členských zemích Evropské unie.
Anotace anglicky
This reference manual creates basis for effective work with the human resources development area on the European Union as well as national and regional levels. For full understanding of this field is essential to be aware of framework documents and process. Currently without appropriate knowledge it is practically impossible to realize systematic policy in the human resources area on the national or regional level. Reference manual fully use potential of todays internet network and through easy form it enables every reader to find whole text of document or process that is being shortly described in the book. If a reader is interested manual provides enough information to track down relevant processes within the education policies on European and national level or to describe the most important measures concerning the workers mobility in the European Union member states.
VytisknoutZobrazeno: 18. 9. 2019 07:48