EN

MEFANET - Moderní informační technologie a telemedicína při budování vzdělávací sítě

SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. MEFANET - Moderní informační technologie a telemedicína při budování vzdělávací sítě. In Sborník přednášek 3. mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2007. 2007. ISBN 978-80-86633-94-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název MEFANET - Moderní informační technologie a telemedicína při budování vzdělávací sítě
Název anglicky MEFANET - Modern information technology and telemedicine in building an educational network of medical faculties
Autoři SCHWARZ, Daniel (203 Česká republika, garant) a Ladislav DUŠEK (203 Česká republika).
Vydání Sborník přednášek 3. mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2007, 2007.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00022050
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-86633-94-7
Klíčová slova anglicky e-learning
Štítky e-learning
Změnil Změnil: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Změněno: 23. 3. 2010 09:12.
Anotace
MEFANET představuje modernizaci a strategický rozvoj výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny. Projekt je zaměřen zejména na podporu tvorby nové generace multimediálních učebních pomůcek, budování systémů on-line výuky terapeutických postupů a webových archivů obrazového materiálu z klinické praxe. Konkrétní výstupy zahrnují systémy pro videokonferenční přenosy z operačních sálů, databáze medicínských obrazů z různých modalit a nad nimi vznikající diverzifikované učební pomůcky dostupné na webu. Důraz je přitom kladen na interoperabilitu použitých nástrojů a portálů na zapojených fakultách s cílem umožnit horizontální prostupnost mezi výukovými materiály jak pro jejich autory, tak pro studenty. Vedle samotného vývoje řeší MEFANET také způsoby implementace výstupů projektu do výuky medicíny včetně programů celoživotního profesního vzdělávání lékařů.
Anotace anglicky
MEFANET deals with modernizing and advancing the education in biomedical disciplines with the use of information technology and telemedicine. The project is oriented to the support of new generation multimedia learning aids, building systems for on-line teaching of therapeutic procedures and web archives of images from clinical practice. Particular project outputs include systems for videoconferencing of live surgeries, databases of medical images from various modalities and on them based diverse learning aids available on the web. Interoperability of the tools and portals used at the engaged faculties is emphasized, in order to allow sharing education materials among students as well as among authors. Besides designing and developing, MEFANET solves also means of implementation of the project outputs into the medical teaching including programmes of lifelong education of physicians.
Návaznosti
MSM 143300004, záměrNázev: Digitální knihovny
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 14:18

Další aplikace