NECKÁŘ, Jan. Theoretical Aspects of Transfer Taxes. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007th ed. Voroněž: University of Voronezh, 2007, p. 298-304. ISBN 978-5-9273-1340-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Theoretical Aspects of Transfer Taxes
Name in Czech Teoretické aspekty transferových daní
Authors NECKÁŘ, Jan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2007. vyd. Voroněž, Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory, p. 298-304, 7 pp. 2007.
Publisher University of Voronezh
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00032400
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-5-9273-1340-2
Keywords in English real estate transfer tax; estate tax; inheritance tax; gift tax; estate tax
Tags estate tax, Gift tax, Inheritance tax, real estate transfer tax
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Changed: 26/12/2007 21:48.
Abstract
This paper deals with the analysis of particular structural items of transfer taxes. I will concentrate on the object of taxation, the subjects of the taxes (taxpayers), the tax base and the tax rate, the exemptions from taxation and finally tax administration. At the end of this paper the main principles of the taxation, which should dominate in every tax legal system, the principle of effectiveness and the principle of the tax equity are mentioned.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá analýzou jednotlivých konstrukčních prvků trasnferových daní. Předmětem zájmu je předmět zdanění, subjekty povinné k dani (daňoví poplatníci), základ daně a daňová sazba, vyjímky ze zdanění a také správa transferových daní. Na konci příspěvku jsou zmíněny i hlavní principy zdanění, které by měly ovlivňovat každý daňový právní systém - princim efektivity a princip spravedlnosti.
PrintDisplayed: 20/6/2024 17:09