GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ a Rostislav VYZULA. Sérová hladina HER-2 jako vhodný biomarker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků. Brno: FN u sv. Anny, 2007. s. 3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sérová hladina HER-2 jako vhodný biomarker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu.
Název anglicky Serum HER2 level as a feasible biomarker fo rmonitoring response to trastuzumab based therapy of metastatic breast cancer.
Autoři GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ a Rostislav VYZULA.
Vydání Brno, XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků. s. 3-3, 2007.
Nakladatel FN u sv. Anny
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky serum HER2;breast cancer;response
Štítky breast cancer, response, serum HER2
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 19. 12. 2007 01:47.
Anotace
HER2 protein je zvýšeně exprimován u 25% žen s metastatickým karcinomem prsu a je asociován s agresivním chováním nemocnění. Extracelulární doména receptoru je odštěpována a uvolňována do krevního oběhu, kde můžeme stanovovat její hladinu. Cílem studie je prokázat její prediktivní nebo prognostickou hodnotu. Materiál a metody: U 69 pacientek léčených pro metastatický karcinom prsu jsme pomocí metody ELISA hodnotily dynamiku změn sérové hladiny HER2 (sHer2) během léčby trastuzumabem. Výsledky: U pacientek, které dosáhly výraznou klinickou odpověď na léčbu (kompletní nebo parciální remise) je sHer2 signifikantně nižší než u pacientek se stabilizací nebo progresi nemoci. U pacientek s dobrou odpovědí v naprosté většině klesá sHer2 během prvních 3 měsícu léčby na hladinu normy. Hladiny klasických onkomarkerů CEA a CA15-3 neměli signifikatní výpovědnou hodnotu. Navíc, sHer2 souvisela s časem do progrese onemocnění. Závěr: Monitorace sHer2 během léčby trastuzumabem se jeví jako vhodný biomarker k předpovědí léčebného efektu a času do progrese. Financováno grantem IGA MZ ČR NR/8335-3.
Návaznosti
NR8335, projekt VaVNázev: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 20:54