Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Changes in eating habits and selected parameters of female breast cancer patients after 6 months of physical activity intervention. In 10 th International Conference on Kinanthropology 2015. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.

  2009

  1. BOUCHAL, Pavel, Theodoros ROUMELIOTIS, Roman HRSTKA, Rudolf NENUTIL, Bořivoj VOJTĚŠEK a Spiros D. GARBIS. Biomarker discovery in low-grade breast cancer using isobaric stable isotope tags and two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry (iTRAQ-2DLC-MS/MS) based quantitative proteomic analysis. Journal of Proteome Research. Washington, USA: ACS, 2009, roč. 8, č. 1, s. 362-373. ISSN 1535-3893. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/pr800622b.
  2. MÁJEK, Ondřej, Ladislav DUŠEK, Daniel KLIMEŠ, Jan DANEŠ, Helena BARTOŇKOVÁ a Miroslava SKOVAJSOVÁ. Implementace datového auditu v Národním programu screeningu karcinomu prsu. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
  3. BENEŠ, Petr, Filip TRČKA, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, Jana VĚTVIČKOVÁ, Jan ŠMARDA a Václav VĚTVIČKA. Relevance of NFKB activity for mitogenic effect of procathepsin D on breast cancer cells. In The Institute of Cancer Research Centenary Conference 2009. London: The Institute of Cancer Research, 2009, s. 58.
  4. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Kateřina SOBKOVÁ, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Significance of microRNAs in predictive oncology: experimental and clinical observations in colorectal cancer, breast cancer and glioblastoma. In Abstract Book of the The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009. vyd. Olomouc: The Czech Society of Pathologists CLS JEP, 2009, s. 22-22. ISBN 978-80-87327-07-4.
  5. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice. Onkologie. 2009, roč. 3, č. 1, s. 7-11. ISSN 1802-4475.
  6. BENEŠ, Petr, Filip TRČKA, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, Jana VĚTVIČKOVÁ, Václav VĚTVIČKA a Jan ŠMARDA. VÝZNAM AKTIVITY NFKB PRO MITOGENNÍ ÚČINEK PROKATEPSINU D NA BUŇKY KARCINOMU PRSU. In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 50-51. ISBN 978-80-210-4830-0.
  7. SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA v prediktivní onkologii: vlastní pozorování u kolorektálního karcinomu, "basal-like" mamárního karcinomu a multiformního glioblastomu. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s. 40-41. ISBN 978-80-86793-12-2.

  2008

  1. BOUCHAL, Pavel, Theodoros ROUMELIOTIS, Roman HRSTKA, Rudolf NENUTIL, Bořivoj VOJTĚŠEK a Spiros D. GARBIS. Biomarker discovery in low grade breast cancer using isobaric stable isotope tags and two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry (iTRAQ-2DLC-MS/MS) based quantitative proteomic analysis. In Biomarker Discovery Europe. 2008.
  2. ZIMOVJANOVÁ, M., P. TESAŘOVÁ, J. NOVOTNÝ, L. PETRUŽELKA, B. KONOPÁSEK, O. PŘIBYLOVÁ a Jan MUŽÍK. EVA35-project of cancer care for young women in Czech Republic. In Joint Annual Conference of the European Society of Medical Oncology/Japanese Society of Medical Oncology. 2008.
  3. SCHOR, A.M., I.R. ELLIS, S.J. JONES, S. PERRIER, M.M. FLORENCE, J. COX, G. OHE, Kateřina KAŇKOVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK, A.M. THOMPSON, C. PURDIE, S. KAZMI, S. FOO, A.M. WOOLSTON a S.L. SCHOR. Identification and role of migration stimulating factor isoforms in breast carcinomas. 2008.
  4. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Luboš DRAŽAN, Oldřich COUFAL a Umar CHOUDRY. Immediate Breast reconstruction in breast cancer patients. Polski Przeglad Chirurgiczny. Warszawa: Fundacja Polski Przeglad Chirurgiczny, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 975-987. ISSN 0032-373X.
  5. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Jakub ODEHNAL, Jiří HOLUB a Jaroslav MICHÁLEK. K otázce objemu zdravotní péče v mammologii a gynekologii. In Onkologie v gynekologii a mammologii. první. Šlapanice: Fakultní nemocnice Brno, 2008, s. 115. ISBN 978-80-87086-00-1.
  6. CHOVANEC, josef. Karcinom prsu – aktuální problém. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, roč.10, č. 2, s. 84 - 89, 5 s. ISSN 1212-7299.
  7. JEDLIČKOVÁ, Hana. Kožní metastázy. In Chirurgie orgánových metastáz. 1. vyd. Praha: Galén, 2008, s. 141-145. určeno odborné veřejnosti. ISBN 978-80-7262-493-5.
  8. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem. In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 130-132. ISBN 978-80-86793-11-5.
  9. CWIERTKA, Karel, Tomáš PAVLÍK, Rostislav VYZULA, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ a Ladislav DUŠEK. Projekt Herceptin - výsledky léčby karcinomu prsu Herceptinem v ČR. In Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 128-129. ISBN 978-80-86793-11-5.
  10. BROŽKOVÁ, Kristýna, Eva BUDINSKÁ, Pavel BOUCHAL, Lenka HERNYCHOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA, Bořivoj VOJTĚŠEK a Rudolf NENUTIL. Surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight proteomic profiling of breast carcinomas identifies clinicopathologically relevant groups of patients similar to previously defined clusters from cDNA expression. Breast Cancer Research. London, Great Britain: Biomed Central Ltd., 2008, roč. 10, č. 3, s. R48, 11 s. ISSN 1465-5411. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/bcr2101.
  11. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Petr KOŠKA, Jakub ODEHNAL, Radim ŠTAMPACH, Jiří HOLUB, Tomáš DOLEŽAL a Milan KONEČNÝ. Vývoj prevalence nádoru prsu a rodidel v ČR. In Onkologie v gynekologii a mammologii. první. Šlapanice: Fakultní nemocnice Brno, 2008, s. 9. ISBN 978-80-87086-00-1.

  2007

  1. SVOBODNÍK, Adam, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Ondřej MÁJEK a Daniel KLIMEŠ. Aktuální stav národního programu skríninku rakoviny prsu v České republice. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 146, č. 12, s. 945-949. ISSN 0008-7335.
  2. SVOBODNÍK, Adam, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Daniel KLIMEŠ, Lucie KOMOLÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aktuální výsledky mamografického screeningu v České republice. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, S1, s. 161-165. ISSN 0862-495X.
  3. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Jana NAVRÁTILOVÁ. Bisfosofonáty v terapii kostních metastáz karcinomu prsu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 11, č. 2, s. 77-80. ISSN 1211-6645.
  4. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers determination. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, roč. 106, Supp1, s. S253, 1 s. ISSN 0167-6806.
  5. BROŽKOVÁ, Kristýna, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Pavel BOUCHAL, Jitka HOLČÁKOVÁ, Eva MICHALOVÁ, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Dalibor VALÍK, Rudolf NENUTIL a Bořivoj VOJTĚŠEK. Identifikace potenciálních biomarkerů karcinomů prsu metodou SELDI-TOF MS. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 20, č. 6, s. 377-383. ISSN 0862-495X.
  6. BUREŠOVÁ, Lucie a Eva GELNAROVÁ. Markov model in the evaluation of breast cancer screening program in the Czech Republic. In TIES 2007. Brno, Czech Republic: TIES, 2007, s. 42. ISBN 978-80-210-4333-6.
  7. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marian HAJDÚCH, Karel CWIERTKA a Rostislav VYZULA. Predikce odpovědi na terapii trastuzumabem u pacientů se vzdáleně metastazovaným karcinomem prsu. Příčiny selhání léčby a jejich možné řešení. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s. 65-66. ISBN 978-978-086-793-5.
  8. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007. Brno: Veletrhy Brno, 2007, s. 35. ISBN 978-80-87086-00-1.
  9. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ a Rostislav VYZULA. Sérová hladina HER-2 jako vhodný biomarker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků. Brno: FN u sv. Anny, 2007, s. 3.
  10. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Significance of Akt activation and compartmentalization for prediction of outcome in Her-2 positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, roč. 106, Supp 1, s. S173, 1 s. ISSN 0167-6806.
  11. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Ladislav MITÁŠ, A. HORNIAK, A. CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, A. STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, Jitka MANNOVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA a Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007.
  12. HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Helena BARTOŇKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, I. HORNIAK, Marie CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, Dalibor STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Jitka MANNOVÁ, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Monika SCHNEIDEROVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA a Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In XVI. moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, 2007, s. 70. ISBN 978-80-254-0470-6.
  13. KOMOLÍKOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Ondřej MÁJEK, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ a Helena BARTOŇKOVÁ. Stochastické modely efektu screeningových programů v onkologii. In Summer School DATASTAT 06, Proceedings. Brno: Masaryk University, 2007, s. 149-154. ISBN 978-80-210-4493-7.
  14. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marta DZIECHCIARKOVA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. Journal of Clinical Oncology. 2007, roč. 2008, č. 26, s. 1048-1048. ISSN 0732-183X.

  2006

  1. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Richard PRŮŠA, Jiří KUKAČKA, Radka MIKELOVÁ, Marie STIBOROVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK, Vojtěch ADAM, Ondřej ZÍTKA, Tomáš ECKSCHLAGER a René KIZEK. Analýza obsahu metalothioneinu u pacientů se zhoubným nádorem prsu, tlustého střeva nebo maligním melanomem. Klinická onkologie. 2006, roč. 19, č. 2, s. 138-142, 4 s. ISSN 0862-495X.
  2. BENES, Petr, Aruna VASHISHTA, Sujata SARASWAT-OHRI, Martin FUSEK, Sarka POSPISILOVA, Boris TICHY a Vaclav VETVICKA. Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Letters. OXFORD: ELSEVIER, 2006, roč. 239, č. 1, s. 46-54. ISSN 0304-3835.
  3. JONES, S.L., I.R. ELLIS, Kateřina KAŇKOVÁ, A.M. THOMPSON, P. PREECE, S. KAZMI, S.L. SCHOR a A.M. SCHOR. Evaluation of migration-stimulating factor expression for breast cancer diagnosis and prognosis. 2006.
  4. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN a Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, Suppl. 2, s. 373-381. ISSN 0862-495X.
  5. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Rezistence na trastuzumab: příčiny a jejich řešení. In 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2006, s. 24. ISBN 80-239-8240-0.
  6. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Rostislav VYZULA a Rudolf NENUTIL. Serum HER-2/neu: a tumor marker for monitoring response to treatment of metastatic breast cancer with trastuzumab. In 19th meeting of European Association For Cancer Research. 1. vyd. Budapešť: European Association for Cancer Research, 2006, s. 207-207.

  2005

  1. KREJCI, Lumir, Julia ETCHIN, San Joe FILIPPO a Patrick SUNG. DNA Binding and Strand Annealing Properties of the Human BRCA2 DNA Binding Domain. In Era of Hope 2005 - Department of Defense Breast Cancer Research Program Meeting. Philadelphia, USA: U.S. Army Medical Research and Materiel Command, 2005, 89 s.
  2. BENEŠ, Petr, A. VASHISHTA, S. SARASWAT-OHRI, M. FUSEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Boris TICHÝ a V. VĚTVIČKA. Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Lett. 2005, roč. 239, č. 13, 9 s. ISSN 0304-3835.
  3. ŠIROKÝ, Pavel, Hana KOUKALOVÁ, Jiří NOVÁK, Jan DANEŠ a Ivan MALÝ. Model nákladů zdravotní péče u nádorů prsu žen. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, roč. 2003, 3-4, s. 115-121. ISSN 1213-6050.
  4. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005, s. 9. ISBN 80-239-6302-3.
  5. SVOBODA, Marek, Peter GRELL a Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005, s. 13. ISBN 80-239-6302-3.

  2003

  1. BENEŠ, Petr, Michal JURAJDA, Jan ŽALOUDÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. C766T low-density lipoprotein receptor-related protein 1 ( LRP1) gene polymorphism and susceptibility to breast cancer. Breast Cancer Research. 2003, roč. 5, č. 3, s. 77-81. ISSN 1465-542X.
  2. ABRAHÁMOVÁ, J., D. KORDÍKOVÁ, T. ČERNÁ a Ladislav DUŠEK. Možná úskalí při zavádění skríningu pro včasný záchyt karcinomu prsu. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2003, s. 100-102. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-19.

  2002

  1. LEI, Haixin, Daria POSPÍŠILOVÁ, Arnica LINDBLOM a Igor VOŘECHOVSKÝ. Dominant negative ATM mutationsn in breast cancer families. Journal of the National Cancer Institute. Bethesda: National Cancer Institute, 2002, roč. 94, č. 12, s. 951-952. ISSN 0027-8874.
  2. NOVOTNÝ, J., L. PECEN, L. PETRUŽELKA, M. BÁRTA, J. ČERVENKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a L. DUŠEL. Mathematical model predicting individual breast cancer risk. The result of case-control study of 7,000 women. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER. New York: WILEY-LISS, 2002, roč. 13, č. 1, s. 173-345. ISSN 0020-7136.
  3. VETVIČKA, V., Petr BENEŠ a M. FUSEK. Procathepsin D in breast cancer: What do we know? Effects of ribozymes and other inhibitors. Cancer Gene Therapy. England: Nature Publishing Group, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 854-863. ISSN 0929-1903.
  4. SVOBODNÍK, Adam, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, L. PECEN a J. NOVOTNÝ. Projekt CARMEN - výsledky epidemiologické studie karcinomu prsu u žen v ČR. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2002, s. 97-100. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.
  5. DUŠEK, Ladislav, R. VYZULA, Daniel KLIMEŠ, P. ŠIROKÝ, J. NOVÁK, P. ANDRES, R. DEMLOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Registrace klinických dat pro hodnocení kvality péče v onkologii - případová studie diagnózy C50. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2002, s. 94-96. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.

  2001

  1. TALLOVÁ, Jaroslava, Josef TOMANDL, Marie BIČÍKOVÁ a Marta ŠIMÍČKOVÁ. Homocysteine in breast cyst fluid and breast cancer risk. In Abstracts Book, Homocysteine Metabolism. Edizioni Ziino, 2001, s. 189.
  2. LANG, B.A., M. ČERNOCH, M. ŠIMÍČKOVÁ, M. NEKULOVÁ, Marie FORBELSKÁ, L. PECEN, K. EBEN, J. VONDRÁČEK, Z. PAČOVSKÝ a I. VERMOUSEK. Vliv předozáření na některé biochemické parametry maligních nádorů mléčné žlázy: receptory steroidních hormonů. Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., 2001, roč. 6/2001, č. 14, s. 197-201. ISSN 0862-495X.

  2000

  1. CHOVANEC, Josef. Hormonální lecba karcinomu prsu. 2000, 4 s. Gynekolog, 9, 2000, s. 167 - 170.
  2. GROSMAN, Radim a Richard CHALOUPKA. The long-term results of surgical management of spine metastatic tumours from breast cancer. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně, 2000, roč. 73, č. 3, s. 169-172. ISSN 1211-3395.
  3. CHOVANEC, Josef. Toxicita chemoterapie karcinomu prsu ve spektru změn menstruačního cyklu. 2000, 5 s. Česká gynekologie, 65, 2000, s. 48 - 52.

  1999

  1. CHOVANEC, Josef. The influence of breast cancer chemotherapy on the menstrual cycle. 1999. European Journal of Gynaecological oncology. ISBN 0392-2936.

  1997

  1. BLÁHA, Ondřej, Tomáš KOUKAL a LF MU,Brno. Malignity v graviditě. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 62, č. 1, s. 27-31. ISSN 1210-7832.

  1995

  1. BLÁHA, Ondřej, Josef CHOVANEC a LF MU, Brno. Hormonální terapie zhoubných onemocnění ženských pohlavních orgánů. Scripta medica. Brno: LF MU, Brno, 1995, roč. 1995, č. 68, s. 370-374.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 7. 2024 18:44