CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Marcela JANKŮ. Cholecystektomie - rizikový faktor karcinomu endometria? Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelis, 2007, roč. 6/72, č. 6, s. 419-423. ISSN 1210-7832.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cholecystektomie - rizikový faktor karcinomu endometria?
Název česky Cholecystektomie - rizikový faktor karcinomu endometria
Název anglicky Cholecystectomy - a risk factor for the endometrial cancer?
Autoři CHOVANEC, Josef (203 Česká republika, garant), Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ (203 Česká republika), Zuzana DOSTÁLOVÁ (203 Česká republika) a Marcela JANKŮ (203 Česká republika).
Vydání Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelis, 2007, 1210-7832.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30214 Obstetrics and gynaecology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00032797
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky endometrial carcinoma; cholelithiasis; cholecystectomy; obesity; hormonal factors
Štítky cholecystectomy, cholelithiasis, endometrial carcinoma, hormonal factors, obesity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Blanka Přikrylová, učo 71313. Změněno: 12. 4. 2010 22:00.
Anotace
Cílem práce bylo zjistit, zda je incidence cholecystektomie častější u pacientek s korporálním karcinomem a zda přítomnost anamnestického údaje cholecystektomie u pacientek s korporálním karcinomem má vliv na průběh a výsledky léčby tohoto nádorového onemocnění. Do studie bylo zařazeno 470 žen s karcinomem těla děložního, skupina byla rozčleněna na pacientky s provedenou cholecystektomií nebo bez ní. Kontrolní skupinu tvořilo 370 pacientek. Všechny pacientky byly diagnostikovány a následně léčeny na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno v období od ledna 2004 do prosince 2006. Neprokázali jsme statisticky významný rozdíl ve vzniku korporálního karcinomu s ohledem na provedenou cholecystektomií, nebyl nalezen rozdíl v gradingu ani ve stadiu podle FIGO. Můžeme ovšem říci, že pacientky s korporálním karcinomem a cholecystektomií mají výrazně vyšší BMI. Vztah mezi cholecystektomií a korporálním karcinomem může být ovlivněn mnoha faktory. Dá se však předpokládat, že patologické procesy cholelitiázy patofyziologicky souvisejí s rozvojem změn, které patří mezi hormonální rizikové faktory pro vznik karcinomu těla děložního.
Anotace anglicky
The aim of the study was to find out if the incidence of cholecystectomy is more frequent in patients with endometrial carcinoma and if the incidence of the anamnestic information concerning cholecystectomy in patients with endometrial carcinoma influences the course and the result of the treatment of the tumorous disease. 470 females with endometrial carcinoma were entered into the study, the group was divided into the patients who have had cholecystectomy and those who had not had it. There was a control group of 370 females. All participants were diagnosed and subsequently treated at the Department of Gynecology and Obstetrics of Masaryk University affiliated Hospital, Brno, between January 2004 and December 2006. We have not proved any statistically significant difference concerning the origin of the endometrial carcinoma after a performed cholecystectomy. There was no difference in grading as well as the stage according to the FIGO standards. Nonetheless, we can say that the patients with the endometrial cancer and cholecystectomy have significantly higher BMI. The relation between cholecystectomy and the endometrial carcinoma can be influenced by various factors. However, we can assume that the pathological processes of cholelithiasis are pathophysiologically connected with the development of changes, which fall within the category of hormonal risk factors for the development of endometrial carcinoma.
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:02