EN

Reflexe problematiky zkoumání identity učitele

LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reflexe problematiky zkoumání identity učitele
Název anglicky Reflection of teacher identity research
Autoři LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK.
Vydání Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky teacher; identity; life story; beginning teacher; expert teacher
Štítky beginning teacher, expert teacher, identity, life story, teacher
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 8. 5. 2008 23:16.
Anotace
Příspěvek na konferenci byl věnován analýze problematiky zkoumání identity učitele, která může být nahlížena více z pohledu pedagogického či může být popisována více z hlediska poznatků sociální a vývojové psychologie. V souladu se současnými trendy v sociálně vědních oborech se v příspěvku autoři pokusili nabídnout ucelenější pojetí identity učitele, přičemž se snažili zohlednit především současný stav psychologicky zaměřených výzkumů a teoretických pojednání, týkajících se učitelovy identity. Zároveň se byl brán v potaz i sociologicky orientovaný pohled na učitelovu identitu (např. vliv učitelovy pedagogické práce na formování jeho identity).
Anotace anglicky
The paper analyses some of the problems of researching the teacher’s identity which is described from two points of view: pedagogical and psychological. According to the contemporary trends in social sciences the authors try to propose more integral conception of the teacher’s identity. They pay attention to the psychological theory and research and also reflect the social approach of the teacher’s identity {e.g. problems of influencing the teachers pedagogical work and his/her identity formation}.
VytisknoutZobrazeno: 16. 2. 2019 18:44

Další aplikace