ŠLESINGEROVÁ, Eva, Csaba SZALÓ a Eleonóra HAMAR. Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-27, 20 s. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled
Název anglicky Conceptualizing Race and Racism: A Sociological Perspective
Autoři ŠLESINGEROVÁ, Eva (203 Česká republika), Csaba SZALÓ (203 Česká republika, garant) a Eleonóra HAMAR (703 Slovensko).
Vydání Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita, 2007, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00023324
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Race; Racism; Body; Ideology; Discourse
Štítky body, discourse, ideology, race, Racism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D., učo 8139. Změněno: 24. 1. 2008 18:31.
Anotace
Náš text vychází z teoretického předpokladu, podle které zásadním východiskem každé sociálně vědné analýzy rasismu je to, že při snaze o pochopení fenoménu "rasy" začíná zkoumáním jazyka, forem vědění, interpretací a praktických konsekvencí, které z těchto interpretací vyplývají. Každé vědění o "rase" je propojeno s praktikami moci, které konstituují hierarchické řády klasifikace subjektů a objektů. Rasistická ideologie takto vytváří své subjekty a objekty, tj. skupinu rasistů a skupinu stigmatizovaných. V souvislosti s reprezentací rasově definovaných Druhých a jejich sociálních identit jsme v tomto textu představili tělo jako diskursivní objekt, do kterého jsou prostřednictvím ideje rasy umísťovány symbolické hranice nečistoty, nenávisti, ale i zdraví či touhy. Diskurzivní řád "rasy" není vedlejším produktem, nýbrž jedním z významných kutlurních forem modernity. Při konstituci národního státu, jeho zdravé, plodící, rozmnožující se populaci umožnila ideologie rasismu pojmout a ospravedlnit jak koloniální boje navenek, tak normalizačního boje uvnitř národa.
Anotace anglicky
To start with analysing language, knowledge, interpretations and practical consequences of this knowledge and interpretations, forms the basic theoretical presupposition of all sociological inquiryes into the phenomena of "race". All forms of knowledge dealing with "race" are necessarily linked with practices of power constituting hierarchical orders of classification. Racist ideology by means of these orders constructs its objects and subjects i.e. those who are racists and those who are stigmatised. Racist representations of the Other are closely interrelated with the discoursive construction of the body as space in which symbolic boundaries of impurity, hatred as well as health and desire are situated. Discoursive regime of racism is not a side-product of modernity but one of its main cultural forms. The ideology of racism played a crucial role in legitimizing the emerging nation-state both in its internal efforts to normalize society and external attempts to colonize new lands.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 1. 3. 2021 04:58