Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. KAMENICKÁ, Renata. Embedded narratives in the self-help and guide genre : a comparative study of English and Czech. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.

  2013

  1. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 144 s. ISBN 978-80-210-6592-5.

  2009

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2009, roč. 53, č. 3, s. 314-321. ISSN 0009-062X.
  2. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Miššíková, G., Mačura, M. (eds) (2008) Topics in Linguistics, Issue 2 - March 2008. Politeness and Interaction.Review. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
  3. MADECKI, Roman. Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku. In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II (STUDIA SLAVICA XIII - supplementum). Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s. 71-79, 8 s. ISBN 978-80-7368-528-7.

  2008

  1. DANĚK, Petr, Alice NAVRÁTILOVÁ, Marika HILDEBRANDOVÁ a Robert STOJANOV. Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008, 176 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
  2. DANĚK, Petr a Alice NAVRÁTILOVÁ. Introduction. In Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008, s. 15-23. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
  3. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Performativní posun v diskursu pozdního socialismu (Recenze knihy Alexei Yurchak, Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton and Oxford; Princeton UP. 2006.). Biograf. 2008, roč. 2008, č. 46, s. 99-105. ISSN 1211-5770.
  4. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Review. In The Messenger. Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2008, s. 10-11. ISSN 1214-6676.
  5. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Review of Topics in Linguistics. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 4, č. 1, s. 129-131. ISSN 1802-9930.
  6. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008, 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.
  7. DANĚK, Petr. Teorie rozvoje: indická perspektiva. In Rozvojová pomoc a spolupráca. Zborník z III. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, 2008, s. 73-80. ISBN 978-80-225-2640-1.

  2007

  1. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Discourse and Interaction 2. Review. Brno: PdF MU, Department of English, 2007.
  2. MIKULOVÁ, Anna. Expressivität, persuasion, Metaphorik in der Sprache bioethischer diskurse. In Sprache und Politik im vereinten Europa. 2007. vyd. Stuttgart: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, 2007, s. 45-65, 20 s. Occasional Papers, Nr. 34. ISBN 978-3-9810143-3-4.
  3. ŠLESINGEROVÁ, Eva, Csaba SZALÓ a Eleonóra HAMAR. Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-27, 20 s. ISSN 1214-813X.
  4. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On Coherence in Written Discourse. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Research in English and Applied Linguistics. REAL Studies 3. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007, s. 127-145. ISBN 978-3-86727-215-5.
  5. SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007, 175 s. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9.
  6. ZÁBRODSKÁ, Kateřina, Mojmír SNOPEK, Lukáš SEDLÁČEK, Hana CHMELAŘOVÁ a Tomáš KOBES. Změna z pohledu diskurzivní analýzy. In Sociální procesy a osobnost: pohyb, vývoj, změna. Brno: MSD, 2007, s. 413-419., 7 s. ISBN 978-80-7392-016-6.

  2006

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza? Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 6, s. 584-591. ISSN 0009-062X.
  2. ADAM, Martin. Functional Macrofield Perspective (A Religious Discourse Analysis Based on FSP). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 115 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, Vol. 99. ISBN 80-210-4137-4.
  3. MADECKI, Roman. Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 154 s. monografie. ISBN 80-210-3906-X.
  4. MAREŠ, Petr. Pojetí konceptu sociálního vyloučení a sociálního začleňování v akademickém diskurzu a ve veřejně politické agendě. Studie CESES. Praha: CESES - Centrum ekonomických a sociálníc, 2006, roč. 4, č. 3, s. 5-26. ISSN 1801-1640.
  5. MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu. In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema, 2006, s. 65 - 70. ISBN 80-89058-221.

  2005

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Is Stylistics a Controversial Branch of Language Study? In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada anglistická, Brno Studies in English, vol. 31, ročník 2005 annus. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 73-84. ISBN 80-210-3928-0.

  2004

  1. MADECKI, Roman. Osobní zájmena jako prostředky aktualizace diskursu. In Vztah langue a parole v perspektivě "intraktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 244-247. ISBN 80-244-0838-4.
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Style Markers of Diplomatic Discourse. Text Analysis of UNESCO Resolutions. Brno: Masarykova Univerzita, 2004, 283 s. Unpublished Ph.D. dissertation.

  2003

  1. SZALÓ, Csaba. Etno-nostalgie versus modernita: konstrukce sociální identity menšinového maďarství. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 214-235, 21 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  2. KOUŘIL, Petr. Identita psa, symbolické prostory a jejich hranice. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 132-156, 24 s. Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  3. SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 13-37, 24 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.

  2002

  1. NOSÁL, Igor. České dětství v kontextu socialismu a post-socialismu: diskursy a reprezentace. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 53-75. ISSN 1212-365X.
  2. MADECKI, Roman. Pojęcie dyskursu we współczesnej lingwistyce. Jana Raclavská (ed.). In Slavistika osudem i volbou. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Uniwersytet Opolski, 2002, s. 175-181. ISBN 80-7042-610-1.

  2001

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Kritické přivítání diskurzivní psychologie. Československá psychologie. Praha, 2001, XLV, č. 6, s. 526-536. ISSN 0009-062X.

  1996

  1. MADECKI, Roman. Struktura tekstu rozmowy potocznej (Recenzja pracy U. Żydek - Bednarczuk. Struktura rozmowy potocznej. Katowice 1994. s. 172). Poznańskie studia polonistyczne., Seria Językoznawcza. Poznań: Wydawnictwo WiS, 1996, XXIII, III, s. 243-245. ISSN 1233-8672.

  1995

  1. SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 3, s. 345-356. ISSN 0038-0288.
  2. SOUČEK, Václav. Public education and the post-Fordist accumulation regime: a case study of Australia. Parts one and two. Interchange, Vo. 26/2. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995, roč. 26/1995, č. 2, s. 127-159. ISSN 0826-4805.
  3. SOUČEK, Václav. Public education and the post-Fordist accumulation regime: a case study of Australia. Parts three and four. Interchange. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995, roč. 26/1995, č. 3, s. 241-255. ISSN 0826-4805.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 03:50