VYBÍRAL, Zbyněk. DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2009, roč. 53, č. 3, s. 314-321. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ
Název česky DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ
Název anglicky Dialogue inspired with dialogicality according to Ivana Markova
Autoři VYBÍRAL, Zbyněk (203 Česká republika, garant).
Vydání Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2009, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.226
Kód RIV RIV/00216224:14230/09:00036073
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000267381500008
Klíčová slova česky dialogičnost; jazyk; diskurz; disociace; identita
Klíčová slova anglicky dialogicality; language; discourse; dissociation; identity
Štítky dialogicality, discourse, dissociation, identity, Language
Změnil Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 15. 7. 2009 14:41.
Anotace
Autor přijímá implicitní výzvu k dialogu nad knihou I. Markové nazvané Dialogičnost a sociální reprezentace. Všímá si toho, jak Marková rozebrala dvě situace z Joyceova Odyssea a Havlovy Moci bezmocných. V jejím podání dominuje někdy v sociálním životě lidí jednání (jakožto znak) nad slovem, které o funkci znaku přichází. Oproti tvrzení o osudových dopadech jednání občanů na jejich identitu v minulém režimu autor formuluje myšlenku, že lidé nemuseli přicházet o autentičnost, i když nemluvili pravdu či byli odpojeni od slov jakožto znaků. Polemizuje i s myšlenkou o nekomunikativnosti jazyka. Oproti teorii sociálních reprezentací se odvolává na analýzu diskurzu. V diskusi pak nabízí jiné výklady chování zelináře.
Anotace anglicky
The article is focused on some thoughts presented in the book of Ivana Markova Dialogicality and Social Representation. The author comments two situations quoted from Joyces Ulysses and Havels The Power of the Powerless. Markova pointed out that it is an acting of people as a dominating sign in social life in contrast with a word which is on the wane as a sign. She stressed fatal consequences of acting on the identity of people in the socialism era. In contrast, the author suggests that people have not lost their identities even though they did not tell a true. Also in the case they have been disconnected with spoken or written words they used. Idea of noncommunicative language is disputed. In comparison with theory of social representations author points out the discourse analysis. The text offers the diverse explanation of the above mentioned examples of Havels greengrocers behaviour.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2020 20:44