GREGOROVÁ, Ivana. Zaměstnanci (Employees). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, p. 135-194, 59 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zaměstnanci
Name in Czech Zaměstnanci
Name (in English) Employees
Authors GREGOROVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition První. Brno, Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření), p. 135-194, 59 pp. CVKS, 2007.
Publisher Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00023348
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4456-2
Keywords in English Competitiveness; employees
Tags competitiveness, employees
Tags International impact
Changed by Changed by: Ing. Ivana Jašková, Ph.D., učo 16790. Changed: 11/6/2009 13:47.
Abstract
Tato kapitola monografie uvádí výsledky primární analýzy dat získaných empirickým šetřením z roku 2007 na 432 podnicích v rámci výzkumných aktivit Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Tato část je zaměřena na stakeholderskou skupinu zaměstnanci a uvádí výsledky z následujících oblastí: počet a struktura zaměstnanců, fluktuace a důvody fluktuace, výšepohyblivé složky mzdy, zaměstnanecké výhody, výdaje na zaměstnanecké výhody a vzdělávání.
Abstract (in English)
This chapter of a monograph shows the results of a primary analysis of the data gained from empirical survey from 2007 that was executed on the 432 firms within the exploratory activities of a Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy. This part is focused on these spheres: number and the structure of employees, turnover and its reasons, variable part of wages, employee benefits, financial resources for employee benefits end education.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
PrintDisplayed: 16/6/2024 15:18