KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti (Communication skills). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1st ed. Brno: Paido, 2007, 4 pp. ISBN 978-80-7315-150-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikativní dovednosti
Name in Czech Komunikativní dovednosti
Name (in English) Communication skills
Authors KNOPOVÁ, Blanka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, 4 pp. 2007.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00025701
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-150-8
Keywords (in Czech) Komunikace, motorika, mluvené slovo, hlasový projev, intonace, modulace
Keywords in English Communication; motorical skills; spoken word; voice; articulation; breathing support; intonation; modulation; hearing; psychical state of child
Tags articulation, breathing support, communication, hearing, intonation, MODULATION, motorical skills, psychical state of child, spoken word, voice
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Changed: 3/6/2009 12:51.
Abstract
Stať se zabývá problematikou komunikativních dovedností. Je zde charakterizován hlasový projev člověka a uvedeny prostředky vedoucí k utváření kultivovaného hlasového projevu.
Abstract (in English)
This article is about communication skills. It charakterizes voice and possible means of influencing it.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 23/5/2024 20:30