KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU, 2008, 66 pp. Výzkumná zpráva.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora."
Name in Czech "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora."
Name (in English) "Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Marie HAVELKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, 66 pp. Výzkumná zpráva, 2008.
Publisher PdF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00032914
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English questionnaire; student hostel; maladaptation; habit-forming substances; prevention; survey; students; university; leisure; addiction
Tags addiction, habit-forming substances, Leisure, maladaptation, prevention, questionnaire, student hostel, students, survey, University
Changed by Changed by: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc., učo 1564. Changed: 10/3/2010 12:39.
Abstract
V rámci projektu byl pomocí elektronické verze dotazníku umístěné na webu anonymně osloven vzorek studentů všech fakult MU. Byla mapována nabídka aktivit, které jsou preventivně zaměřeny a podporují snižování výskytu sociálních patologií, zvl. závislostí. Pozornost byla rovněž soustředěna na trávení volného času, život na kolejích, příznaky maladaptace na studium. Po zpracování dat a vyhodnocení šetření budou zveřejněna doporučení k posílení primární prevence na Univerzitě.
Abstract (in English)
The project intents to put an electronic questionnaire into web in order to refer to an anonymous sample of students of all MU faculties. It was survey an offer of preventive activities supporting reduction of socially pathological phenomena, particularly addictions. It was focus on leisure time spending, life in halls of residence, signs of maladaptation on study. Recommendation for strengthening primary prevention at the university will be published after data processing and research evaluation.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 18/5/2024 08:46