BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. No association of defined variability in leptin, leptin receptor, adiponectin, proopiomelanocortin and ghrelin gene with food preferences in the Czech population. Nutritional Neuroscience, Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 2-8. ISSN 1028-415X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název No association of defined variability in leptin, leptin receptor, adiponectin, proopiomelanocortin and ghrelin gene with food preferences in the Czech population
Název česky Asociace definované variability v genu pro leptin, leptinový receptor, adiponektin, proopiomelanokortin a ghrelin s potravními preferencemi v české populaci
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie (203 Česká republika, garant, domácí), Petr BIENERT (203 Česká republika), Josef TOMANDL (203 Česká republika, domácí), Martin FOREJT (203 Česká republika, domácí), Martin VAVŘINA (203 Česká republika, domácí), Jana KUDĚLKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Anna VAŠKŮ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Nutritional Neuroscience, Anglie, W. S. Maney and Son, Ltd, 2008, 1028-415X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30202 Endocrinology and metabolism
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.092
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00033307
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000256999200001
Klíčová slova anglicky leptin; leptin receptor; proopiomelanocortin; ghrelin; adiponectin; polymorphism; obesity
Štítky adiponectin, ghrelin, leptin, leptin receptor, obesity, polymorphism, proopiomelanocortin
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., učo 47. Změněno: 6. 6. 2012 08:51.
Anotace
Background: Previously, it has been reported that mutations in the genes encoding for adipokines may be associated with impaired food intake and may serve as potential obesity biomarkers. Aims: The aim of this study was to investigate the possible associations of defined variability in leptin, leptin receptor, adiponectin, proopiomelanocortin and ghrelin genes with food preferences in obese and non-obese Czech population and evaluate their potential as the obesity susceptibility genes. Material and methods: Using PCR with following restriction analysis, we studied here 185 volunteers. Basic anthropometrical characteristics associated to obesity were measured and the food intake was monitored using 7 day record method. In the group of obese individual, a subset of 34 morbidly obese patients was set off that were available for plasma leptin and soluble leptin receptor levels measurement. Results: None of the examined polymorphisms was associated to anthropometrical or demographic characteristics of the study subjects. The Gln223Arg polymorphism within the leptin receptor gene was significantly associated with lower plasma leptin levels (the RR genotype being more frequent in patients with lower plasma leptin levels, p = 0.001). No associations of the examined polymorphisms with food preferences was observed. Conclusion: Based on our results, the examined polymorphisms in the adipokine genes do not seem to be the major risk factors for obesity development in the Czech population nor significantly affect the food preferences.
Anotace česky
Na základě předkládaných výsledků se nedomníváme, že sledované polymorfismy v genech pro adipokiny představují významné genetické markery rizika obezity v české populaci nebo faktory významně ovlivňující stravovací preference sledovaných subjektů.
Návaznosti
MSM 141100002, záměrNázev: Molekulární patofyziologie multigenních chorob
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:24