HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název European Law in Arbitration Proceeding
Název česky Evropské právo v rozhodčím řízení
Autoři HRADILOVÁ, Veronika.
Vydání Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference, 2007.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4430-2
Klíčová slova anglicky Arbitration clause; arbitration award; Community law; competition law; consumer law
Štítky arbitration award, arbitration clause, Community law, competition law, consumer law
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 5. 5. 2011 12:54.
Anotace
This paper deals with the problems of relationship between European law and arbitration. It demonstrates the opportunity of arbitrators to give the preliminary rulings to the European Court of Justice and the obligation of arbitrators to apply Community law in order to the EC principles such as supremacy and direct effect of Community law.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá problematikou vztahu evropského práva a rozhodčího řízení. Poukazuje na možnost rozhodců položit předběžnou otázku k Evropskému soudnímu dvoru a povinnost rozhodců aplikovat evropské právo v souladu s obecnými principy Evropských společenství: zásadou přednosti a přímého účinku komunitárního práva.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2024 17:03