DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi
Název česky Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi
Název anglicky The economic hinterland of an early mediaeval centre in Pohansko near Břeclav
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika) a Jiří MACHÁČEK (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno - Praha - Plzeň, Počítačová podpora v archeologii 2, od s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2, 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00025985
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-254-1781-2
Klíčová slova anglicky Early Middle-Ages; Pohansko; Great Moravia; centre and hinterland; GIS
Štítky centre and hinterland, Early Middle-Ages, GIS, Great Moravia, Pohansko
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 3. 7. 2009 12:20.
Anotace
V 9. stol. patřilo Pohansko u Břeclavi podle stávajících kritérií bezpochyby k lokalitám centrálního charakteru, které stály na špici velkomoravské sídlištní hierarchie. Na základě výsledků systematických archeologických výzkumů zde můžeme doložit všechny funkce, které jsou sídlištím tohoto typu připisovány. Hypoteticky se soudí, že lidnatá aglomerace na Pohansku nebyla autarkní a nemohla existovat bez ostatních komunit a jejich areálů, tzn. bez svého nejbližšího hospodářského zázemí, které zajišťovalo zásobování centra potravinami i jinými důležitými surovinami a službami. Nastíněnou hypotézu o závislosti Pohanska na svém zázemí lze ověřit s pomocí vyhodnocení prostorové distribuce sídelních areálů z jeho okolí. Pokud se jak u Pohanska, tak v blízkosti sousedních raně středověkých center (Mikulčice, Nejdek) sídelní areály z 9. stol. nenáhodně kumulují, znamená to, že Pohansko (i další velkomoravská centra) bylo ve své době skutečným nadkomunitním areálem. Sídelní areály v jeho okolí by pak souvisely s podpůrnou sídlištní strukturou, sloužící k zajištění života v centrálním místě.
Anotace anglicky
In the 9th century Pohansko near Břeclav (Czech Republic) was undoubtedly, by the current criteria ,one of the central sites and one at the top of the hierarchy of settlements in Great Moravia. The results of systematic archaeological excavations provide evidence of all the functions attributed to settlements of this type.It is assumed that the densely populated agglomeration at Pohansko was not autarctic and could not sustain itself without its hinterland which catered for its needs in terms of food and other important raw materials.The hypothesis outlined above concerning the dependence of Pohansko on the agricultural hinterland can be verified based on an assessment of the spatial distribution of agricultural settlements in its surroundings. If,either here or in the vicinity of the neighbouring early mediaeval centres (Mikulčice, Nejdek), sites of this type are accumulated in a non-random manner, we have a reason to assume that they are related to a supporting settlement structure serving to provide for the existence of the central sites.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 2. 2020 00:12