MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, 2008, roč. 44, č. 2, s. 113-138. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze)
Název anglicky Social Exclusion and Social Inclusion: Concepts, Discourse, Agenda
Autoři MAREŠ, Petr (203 Česká republika, garant) a Tomáš SIROVÁTKA (203 Česká republika).
Vydání Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, 2008, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.427
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00026097
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000256716400003
Klíčová slova česky sociální exkluze;sociální inkluze;sociální koheze;prostorová exkluze;chudoba;kultura bídy
Klíčová slova anglicky social exclusion; social inclusion; social cohesion; spatial exclusion; poverty; culture of poverty; social policy; policy discourse; open method of coordination; governance
Štítky culture of poverty, governance, open method of coordination, policy discourse, poverty, social cohesion, social exclusion, social inclusion, social policy, spatial exclusion
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 10:40.
Anotace
Programové dokumenty EU ovlivňující sociální politiky členských zemí obsahují koncepty jako sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze. Tato stať se pokouší objasnit tyto koncepty a způsob jejich užívání v akademickém diskursu i diskursu sociální politiky a diskutovat funkci těchto diskursu v národním kontextu. Autoři ukazují, že ačkoliv jde o poměrně vágní koncepty, jejich vliv na konkrétní programové dokumenty i praxi veřejných politik je evidentní. Směřují je k multidimenzionálnímu a více individualizovanému přístupu i k vyvažování práv a povinností.
Anotace anglicky
EU programme documents designed to influence the social policies of the member states are filled with concepts of social exclusion and social inclusion. This paper aims to clarify these concepts as they are employed in academic and public policy discourse and to discuss the societal function of this discourse and the impact of the European agenda of social inclusion. The authors show that although concepts of social exclusion and social inclusion are far from straightforward in meaning, their influence on public policy diskurse and agenda is evident. The reason is that they redirect social policy towards a multidimensional approach, towards balancing rights and obligations, and towards more complex but also local and individualised policies, though the corresponding discourse bears the normative features of a social vision.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 8. 2019 20:07