RŮČKOVÁ, Eva, Jiří FRIML, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ a Jiří FAJKUS. Role of alternative telomere lengthening unmasked in telomerase knock-out mutant plants. PLant Mol Biol. Netherlands: Springer, 2008, roč. 66, č. 6, s. 637-646. ISSN 0167-4412.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role of alternative telomere lengthening unmasked in telomerase knock-out mutant plants
Název česky Role alternativního prodlužování telomer odhalena u mutantních rostlin s vyřazenou telomerázou
Autoři RŮČKOVÁ, Eva (203 Česká republika), Jiří FRIML (203 Česká republika), Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ (203 Česká republika) a Jiří FAJKUS (203 Česká republika, garant).
Vydání PLant Mol Biol, Netherlands, Springer, 2008, 0167-4412.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Nizozemské království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.541
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00024211
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000254114700006
Klíčová slova anglicky Alternative telomere lengthening; plant; replicative telomere shortening
Štítky Alternative telomere lengthening, plant, replicative telomere shortening
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Změněno: 9. 4. 2010 13:18.
Anotace
The influence of a number of cell divisions within a single plant generation on telomere length control was demonstrated and activation of alternative telomere lengthening was shown in early plant development.
Anotace česky
Byl prokázán vliv počtu buněčných dělení v rámci jedné generace rostlin na kontrolu délky telomer a aktivace alternativního prodlužování telomer v časných stadiích vývoje rostlin
Návaznosti
AV0Z50040507, záměrNázev: Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů
GA521/05/0055, projekt VaVNázev: Molekulární evoluce a funkční analýza komponent rostlinných telomer a telomeráz
IAA600040505, projekt VaVNázev: Mechanismy tvorby a ztráty telomer nezávislé na telomeráze
IAA601630703, projekt VaVNázev: Identifikace molekulárních komponent a mechanizmu polárního směrování auxinových transportních proteinů rodiny PIN u Arabidopsis thaliana
Investor: Akademie věd ČR, Identifikace molekulárních komponent a mechanizmu polárního směrování auxinových transportních proteinů rodiny PIN u Arabidopsis thaliana
LC06004, projekt VaVNázev: Integrovaný výzkum rostlinného genomu
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2024 13:17