Informační systém MU
URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty. p. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres
Name in Czech Intertextualita jako symbióza textových typů a žánrů
Authors URBANOVÁ, Ludmila (203 Czech Republic, guarantor).
Edition České Budějovice, South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System, p. 55-61, 7 pp. 2008.
Publisher University of South Bohemia, Pedagogical Faculty
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00029080
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7394-066-9
Keywords in English intertextuality; merger; patterns; genres; newspaper advertising; newspaper reporting
Tags Genres, intertextuality, merger, newspaper advertising, newspaper reporting, patterns
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., učo 1958. Changed: 30/6/2010 14:29.
Abstract
The article deals with the effect of intertextuality on newspaper reporting and advertising enhancing the sociolinguistic criteria of solidarity and informality in these types of discourse.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá vlivem intertextuality na novinové zpravodajství a reklamu. Intertextualita v těchto typech diskurzu výrazně ovlivňuje sociolingvistická kritéria, zdůrazňující především solidaritu a neformálnost komunikace.
Links
GA405/02/0349, research and development projectName: Kontrastivní studium věcných textů
Investor: Czech Science Foundation, A contrastive study of non-fiction (expository) texts
Displayed: 19/4/2024 10:42