Informační systém MU
MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 326. ISBN 978-80-210-4619-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smluvní obchodní právo, kontrakty
Název česky Smluvní obchodní právo, kontrakty
Název anglicky A contractual commercial law
Autoři MAREK, Karel (203 Česká republika, garant).
Vydání 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno, 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 326, 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00026555
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4619-1
Klíčová slova anglicky Commercial Contracts; Commercial Obligations; Commercial Code; Contracts
Štítky Commercial Code, Commercial contracts, Commercial obligations, Contracts
Změnil Změnila: Mgr. Jiřina Michlová, učo 545. Změněno: 23. 4. 2009 16:28.
Anotace
Kniha poskytuje komplexní komentář obchodních závazových vztahů ze III. části obchodního zákoníku, tj. smluvních typů, které jsou v této části zákona upraveny. Práce obsahuje i obecnější pojednání o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávání bude v mnoha případech předcházet uzavření smlouvy.
Anotace anglicky
The book provides a complex commentary on the Czech commercial contractual law. Firstly it deals with the general concepts of commercial contractual law and then it comments individual commercial contracts and describes its essential elements, rights and duties of the contracting parties and inform about the basic problems during the process of making contracts.
Návaznosti
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 26. 5. 2020 09:52