BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Role vybraných genů kódujících adipokiny v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění. In 36. pracovní konference KEK Harrachov. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role vybraných genů kódujících adipokiny v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění
Název česky Role vybraných genů kódujících adipokiny v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění
Název anglicky The role of selected polymorphisms in genes encoding for adipokines in pathophysiology of cardiovascular diseases
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
Vydání 36. pracovní konference KEK Harrachov, 2008.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky adipokine; adipose tissue; inflammation; obesity; cardiovascular disease
Štítky adipokine, adipose tissue, cardiovascular disease, inflammation, obesity
Změnil Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 16. 10. 2008 22:49.
Anotace
Role adipokinů v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění je komplexní a vychází jak z přímého ovlivnění cévní stěny pomocí parakrinních efektů některých adipokinů, tak z nepřímé stimulace endoteliální dysfunkce a dalších jevů prostřednictvím změny plazmatické i tkáňové hladiny daného adipokinu úměrné celkové mase tukové tkáně v organismu. Adipokiny tak představují nesmírně slibnou skupinu působku s velkým farmakogenetickým a farmakogenomickým potenciálem do budoucna.
Anotace anglicky
The role of adipokines in patophysiology of cardiovascular disease is complex and both direct and indirect, reflecting the total mass of adipose tissue within the organims and its metabolic effects and local, paracrine effects of selected adipokines. Adipokines thus constitute a group of immensely promising pharmacogenomic and pharmacogenetic targets.
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:38