DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2008, roč. 29, č. 3, s. 320-327. ISSN 0172-780X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children
Název česky Klinické a molekulárně-genetické markery ADHD u dětí
Autoři DRTÍLKOVÁ, Ivana (203 Česká republika), Omar ŠERÝ (203 Česká republika, garant), Pavel THEINER (203 Česká republika), Alena UHROVÁ (203 Česká republika), Markéta ŽÁČKOVÁ (203 Česká republika), Blanka BALAŠTÍKOVÁ (203 Česká republika) a Vladimír ZNOJIL (203 Česká republika).
Vydání Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm, Maghira and Maas Publications, 2008, 0172-780X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Švédsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.359
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00028246
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000257677800007
Klíčová slova anglicky molecular genetic study; ADHD; DRD2; DAT1; AGT; IL-6; TNF-alpha; BDNF
Štítky ADHD, AGT, BDNF, DAT1, DRD2, IL-6, molecular genetic study, TNF-alpha
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., učo 18120. Změněno: 22. 10. 2008 16:55.
Anotace
OBJECTIVES: The objective was to make a contribution to deepening the knowledge of the etiopathogenesis of ADHD. DESIGN: in an association study design, an analysis of polymorphisms of selected genes was conducted in 119 hyperkinetic boys and a control group of boys, aged 7 to 13. Furthermore several psychologically determined subgroups were identified. A connection between psychological functions (endophenotypes) and genes were looked for. RESULTS: There was a statistically significant difference found in allelic and genotype frequencies of the TaqI A polymorphism of the DRD2 gene. The frequency of the allele A1 in hyperkinetic boys and the control subjects was 0.26 and 0.15, respectively (0.003). A statistically significant occurrence of atypical genotypes (8/10, 7/10 and 10/11) of the DAT1 gene was also found in hyperkinetic boys and a connection between the M235 polymorphi sm of the angiotensinogene gene and the positive family history of psychiatric illness was found in probands (p=0.031). Significant correlations between the results of some neuropsychological tests and genes for neuro-/immunomodulators (IL-6, TNF-alpha) and the gene for the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) were found. CONCLUSION: The study showed a statistically significant prevalence of A1 allele of the DRD gene in the hyperkinetic group. We also found a significantly higher incidence of atypical DAT genotypes in the hyperkinetic group. Furthermore we found significant connections with particular gene polymorphisms which may hypothetically represent a neurodevelopmental risk factor in the etiopathogenesis of the disorder (IL-2, IL-6, TNF-alpha, BDNF). We further found a connection of the M235 polymorphism of the AGT (angiotensinogene) gene to positive family history of psychiatric illness (p=0.031). As for cognitive characteristics, we identified three subtypes with different cognitive performance profiles. This finding shows interindividual variability of cognitive style in the group of hyperkinetic boys.
Anotace česky
V rámci asociační studie byla provedena analýza polymorfizmů kandidátních genů u 119 chlapců s diagnózou hyperkinetické poruchy ve věku 7-13 let a kontrolní skupiny 153 chlapců. Statisticky významný rozdíl v alelických a genotypových frekvencích byl objeven u TaqI A polymorfizmu genu pro DRD2. Frekvence alely A1 byla u hyperkinetických dětí 0,26, u kontrolního souboru 0,15 (p<0,003). U chlapců s hyperkinetickou poruchou byl dále zjištěn statisticky významný výskyt atypických genotypů (8/10, 7/10 a 10/11) polymorfizmu genu pro DAT1a byla nalezena souvislost s polymorfizmem M235 genu pro AGT (angiotensinogen) a výskytem psychiatrické heredity v rodinách probandů (p=0,031). Zjistili jsme signifikantní korelaci mezi výsledky v některých neuropsychologických testech a polymorfizmy genů pro cytokiny (IL-6 a TNF alfa) a polymorfizmem genu pro neuronální růstový faktor BDNF.
Návaznosti
NR9298, projekt VaVNázev: Rizikové faktory u perzistentní formy hyperkinetické poruchy(ADHD).Longitudinální,klinická a molekulárně-genetická studie.
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Rizikové faktory u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD). Longitudinální, klinická a molekulárně-genetická studie
VytisknoutZobrazeno: 9. 6. 2023 15:57