HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii. In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii
Název česky Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii
Název anglicky Psychodiagnostic methods as therapeutical tools in psychotherapy
Autoři HUMPOLÍČEK, Pavel (203 Česká republika, garant).
Vydání 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium, 2008.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00034157
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky psychology; assessment; therapeutic assessment; psychotherapy; psychodagnostic
Štítky assessment, psychodagnostic, psychology, psychotherapy, therapeutic assessment
Změnil Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 08:55.
Anotace
Psychologická diagnostika a psychoterapie jsou dvě zdánlivě oddělované oblasti výuky i praxe. V případě některých diagnostických nástrojů psychologa je takovéto oddělení více patrné, v jiných však méně. Právě psychodiagnostické postupy, techniky a metody, které tuto zdánlivou hranici mezi diagnostikou a terapii velmi zřetelně překračují jsou obsahem prezentace na sympoziu Dny duševního zdraví dětí a mládeže v Brně v roce 2008. Příspěvek se zaměřuje na takové psychodiagnostické nástroje, které mají výrazný terapeutický potenciál a implicitně nabízejí možnost aplikace v kontextu tzv. Therapeutic Assessment. Využití takovýchto nástrojů v celé své šíři (diagnostické i terapeutické) tak intenzifikuje výtěžnost jak pro diagnostika/terapeuta tak také pro pacienta/klienta. Intenzifikace psychodiagnostických metod snižuje i riziko iatrogenního vlivu a minimalizuje zátěž pro pacienta/klienta. Plné využití diagnostických nástrojů tak může přinést nejen potřebné informace ale i podpořit pacientův/klientův pocit pohody (well-being), jakožto jeden z ústředních faktorů duševního zdraví. Výsledkem setkání odborníka s laikem tak nemusí být pouze zisk pro odborníka (diagnostický závěr) ale i zisk pro laika.
Anotace anglicky
Presentation at specific conference for healthcare in childhood and adolescence aimed on Therapeutic Assessment and concrete psychodiagnostic methods, which is used as therapeutical tools/techniques.
VytisknoutZobrazeno: 12. 12. 2019 14:31