ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit (Sexual compulsion: The dark side of online sexual activities). Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit
Name (in English) Sexual compulsion: The dark side of online sexual activities
Authors ŠEVČÍKOVÁ, Anna (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Konference Primární prevence rizikového chování V, 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00026879
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English sexual compulsivity; cybersex; sexuality; the Internet
Tags cybersex, sexual compulsivity, sexuality, the Internet
Changed by Changed by: doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D., učo 319690. Changed: 16/6/2009 13:52.
Abstract
Vlivem prohlubování kontaktu internetu s intimitou člověka roste i význam provozování online sexuálních aktivit. Ačkoliv je rozvoj sexuality prostřednictvím internetu převážně vnímán pozitivním způsobem, byly zaznamenány i případy jedinců vykazujících problémy s online sexuálním chováním. Jedním z nich je sexuální kompulze manifestující se na internetu. Někteří badatelé navíc rozlišují skupinu kybersexuálně kompulzivních lidí, pro které se internet stává významným prostředníkem pro sexuální odreagování (Cooper, Delmonico, & Burg, 2000). V příspěvku budou diskutována jak diagnostická vodítka, tak i vymezení rizikové skupiny. Závěrem budou pro praktické účely shrnuty důsledky některých zjištění.
Abstract (in English)
Presentation deals with diagnosis criterions of sexual compulsive behavior on the Internet and the risk group of Internet users were discussed.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
PrintDisplayed: 25/7/2024 17:32