KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova (Projects and values education). In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. p. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Projekty a hodnotová výchova
Name in Czech Projekty a hodnotová výchova
Name (in English) Projects and values education
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Hodnoty a výchova, p. 303-311, 9 pp. 2007.
Publisher MSD, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00034222
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86633-78-7
Keywords in English project; project teaching; values; relation to project teaching; professional training
Tags professional training, project, project teaching, relation to project teaching, values
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 29. 3. 2010 15:53.
Abstract
V semináři Praktikum tvorby výukových projektů usilujeme o to, aby student získal k projektům ve výuce kladný vztah a dovedl využít sílu projektové metody a byl ochoten tuto metodu používat ve své praxi jako jednu z možných metod výuky. Příspěvek popisuje postup vedení semináře a jeho vliv na rozvoj osobnosti studenta (ale i žáků) v afektivní doméně, na utváření hodnot jako jsou: svoboda, zodpovědnost, sebeocenění, ocenění druhých, vtah ke svému okolí a prostředí, vztah ke své profesi.
Abstract (in English)
In seminar Practical training for designing educational projects endeavour to do it, to student got to projects in education positive relation and know how to use power project method and choose this method use in his practice as one of possible methods education. The text describes progress lead seminars and his influence over development personalities student (but also pupils) in affectionate domain, on molding values as are: freedom, responsibility, self - assessment, evaluation second, indrawn to his surroundings and environment, relation to his profession.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 01:03