KŘÍSTEK, Michal. Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003. (Translating personal names in fiction: Czech versions of Huckleberry Finn (1893-2003)). ČORNEJOVÁ, M. a KOSEK, P. (ed.). In Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. p. 164-170. ISBN 978-80-7294-301-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003.
Name (in English) Translating personal names in fiction: Czech versions of Huckleberry Finn (1893-2003)
Authors KŘÍSTEK, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
ČORNEJOVÁ, M. a KOSEK, P. (ed.).
Edition Brno, Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. p. 164-170, 7 pp. 2008.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00034962
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7294-301-2
Keywords in English Huckleberry Finn; Czech translations; personal names
Tags Czech translations, Huckleberry Finn, personal names
Changed by Changed by: PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D., učo 6627. Changed: 10/2/2020 10:34.
Abstract
Tématem práce je vlastní jméno osobní v uměleckém překladu, konkrétně český Huckleberry Finn 1893-2003.
Abstract (in English)
The work is focused on translation of personal names in fiction, namely on Czech versions of Huckleberry Finn (1893-2003).
PrintDisplayed: 29/6/2022 18:43