ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 101-126. ISSN 1211-6971.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu
Název česky E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu
Název anglicky E-learning in university-level teaching as seen through empirical research
Autoři ŠVAŘÍČEK, Roman (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří ZOUNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno, Masarykova univerzita, 2008, 1211-6971.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Fulltext
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00035155
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky e-learning; ICT; university-level teaching; teacher s thinking; mixed methods research
Štítky e-learning, ICT, mixed methods research, teacher s thinking, university-level teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., učo 12302. Změněno: 31. 1. 2012 21:30.
Anotace
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného projektu orientovaného na vysokoškolskou výuku podporovanou informačními a komunikačními technologiemi. Výzkum byl realizován na Filozofické fakultě MU v roce 2007. Autoři zvolili smíšený výzkumný design - využili jak kvantitativní, tak kvalitativní metodologii. Kvantitativní část výzkumu se zaměřila na didaktickou vybavenost e-kurzů a na to, jaké nástroje systému Moodle jsou používány. Posléze byla provedena klasifikace e-kurzů do tří skupin: distanční e-kurz, blended learningový kurz a kurz určený k podpoře prezenční výuky. Kvalitativní část výzkumu se snaží odpovědět na to, jakým způsobem učitelé uvažují o didaktickém využití ICT ve svých předmětech, jak učitelé přemýšlejí o své e-learningové výuce, jakým způsobem se jejich myšlení odráží ve struktuře a formě e-learningových kurzů aj.
Anotace anglicky
The paper presents the results of a research project focused on university-level teaching with the support of information and communication technologies. The project was undertaken at the Faculty of Arts, Masaryk Univresity, in 2007. The authors have opted for a mixed research design; they used both quantitative and qualitative methods. The quantitative part of the research focuses on didactic equipment of e-courses and kinds of tools of the Moodle system which were used. The e-courses are classified into 3 groups: distance e-courses, blended-learning courses, and courses used as a support to regular classes. The qualitative part of the research seeks answers to questions such as How do teachers think about their use of e-learning?, In which ways is their thinking imprinted in the structure and form of e-learning courses? etc.
VytisknoutZobrazeno: 16. 1. 2021 10:53