SOJKA, Petr a Radim HATLAPATKA. Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents. In Proceedings of DocEng 2010 conference. Manchester, UK: ACM, 2010. s. 3-12, 10 s. ISBN 978-1-4503-0231-9. doi:10.1145/1860559.1860563.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents
Název česky Dokumentové inženýrství pro digitální knihovnu: rekomprese PDF s JBIG2 a další optimalizace PDF dokumentů
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Radim HATLAPATKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Manchester, UK, Proceedings of DocEng 2010 conference, od s. 3-12, 10 s. 2010.
Nakladatel ACM
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW slides preprint PDF fulltext in ACM DL DOI ACM DL Proceedings (accept. rate 31%) DocEng homepage
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00040554
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-1-4503-0231-9
Doi http://dx.doi.org/10.1145/1860559.1860563
UT WoS 000286949400002
Klíčová slova česky autorské nástroje a systémy; rekomprese PDF; kategorizace; klasifikace; standardizace a reprezentace dokumentů; rozpoznávání znaků; OCR; EuDML; DML-CZ; digitizační workflow; digitální matematická knihovna
Klíčová slova anglicky Authoring tools and systems; Categorization; Classification; Document presentation; Representations/Standards; Character recognition; Digital mathematical library; Digitisation workflow
Štítky DML-CZ, E U DML, JBIG2, MathML, OCR, PDF, TeX
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 10. 5. 2013 15:11.
Anotace
Several innovative document transformations and tools developed in the process of building the Digital Mathematical Library DML-CZ http://dml.cz are described. The main result is our new PDF re-compression tool, developed using a enhanced jbig2enc library. Together with pdfsizeopt.py by Péter Szabó, we have managed to decrease PDF storage size and transmission needs by 62%: using both programs we reduced the size of the original already compressed PDFs to 38%. We briefly describe workflow and tools developed for creating the digital library. The batch digital signature stamper, the document similarity metrics which uses four different methods, a [meta]data validation process and math OCR tools represent some of the main [by]products. Such document engineering, together with Google Scholar indexing optimization, have led to the success of serving digitized and born-digital scientific math documents to the public in DML-CZ, and are being employed also in The European Digital Mathematics Library, EuDML.
Anotace česky
Tento článek popisuje několik inovativních nástrojů a transformací dokumentů, které byli vyvinuty v rámci digitální matematické knihovny DML-CZ. Jako hlavní výsledek tohoto článku je prezentován námi vyvinutý nástroj pro PDF rekompresi, který využívá enkodér jbig2enc. Dohromady s dalšími programy, především pdfsizeopt.py, který vyvinul Péter Szabó, jsme byli schopni snížít velikost PDF a nároky na jejich přenos o 62 %: použitím obou nástrojů jsme snížíli velikost PDF dokumentů na 38 % z původní velikosti. V tomto článku krátce popisujeme další nástroje vyvinuté v rámci digitální knihovny. Mezi hlavní vedlejší produkty tohoto projektu patří dávkové podepisování PDF documentů, metriky vyhledávání podobností u dokumentů, které používají čtyři různé metody, process validace [meta]dat a OCR nástroje pro matematiku. Tento způsob tvorby dokumentů spolu s Google Scholar optimalizací indexace, vedlo k úspěšné obsluze digitalizovaných a born-digital vědeckých matematických dokumentů pro veřejnost v DML-CZ a bude dále nasazeno také v projektu evropské digitální matematické knihovny EuDML.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
LC536, projekt VaVNázev: Centrum komputační lingvistiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
1ET200190513, projekt VaVNázev: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Akademie věd ČR, Informační společnost (Národní program výzkumu)
2C06009, projekt VaVNázev: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Akronym: COT-SEWing)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Informační technologie pro znalostní společnost
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
VytisknoutZobrazeno: 21. 9. 2019 07:13