ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů) (Tertiary education in the era of social networking (through students` eyes)). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. p. 285-290, 6 pp. ISBN 978-80-7435-067-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů)
Name (in English) Tertiary education in the era of social networking (through students` eyes)
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010, p. 285-290, 6 pp. 2010.
Publisher Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00046382
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7435-067-2
Keywords (in Czech) terciární vzdělávání; výzkum; e-learning; web 2.0; studenti; studium; ICT; sociální sítě
Keywords in English terciary education; research;e-learning; web 2.0; student; study; ICT; social network
Tags e-learning, learning environment, Masaryk University, research in education, RIV-OK
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 6/1/2011 14:22.
Abstract
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (MU), přičemž se zaměřuje na využívání různých prostředků ICT při studiu. Autor se soustředí na výhody i nevýhody využívání různých technologií při studiu. Dále se věnuje sociálním sítím a virtuálním komunitám. Ukáže na konkrétním případě tzv. digitálního studenta, který je příkladem toho, jak si studenti přizpůsobují nástroje ICT a elektronické materiály svým potřebám či učebním stylům a vytvářejí si tak svoje vlastní digitální učební prostředí.
Abstract (in English)
The paper is an output from a research project whose objective is to understand the process of learning among the current generation of students in the Faculty of Arts, MU, focusing on the use of ICT tools. The research has been undertaken in Masaryk University, with support from the Grant Foundation of the Dean of Faculty of Arts. It also focuses on which specific ICT tools and learning sources students use in their study, which of them they prefer and why. Rather than limiting itself to the use of university online systems, the research will strive to uncover the role played by web 2.0 services.
PrintDisplayed: 3/4/2020 14:17